De nieuwe editie van maandblad “De Sionskrant” zal vanaf zondag 3 mei aanstaande beschikbaar zijn op de website als ook de papieren versie. Gezien de corona maatregelen opgelegd door Rijksoverheid vragen wij u gebruik te maken van de digitale versie die beschikbaar zal worden gesteld op de website van de Sionskerk. Het moderamen zal aan hen die niet beschikken over internet de papieren versie laten verspreiden. Mocht u nog vragen en / of opmerkingen hebben dan vragen wij u contact op te nemen van de scriba: Email: scriba@sionskerkzwolle.nl, of tel. 038 422 72 12 (Nico Hukubun).