Update:
Voor de kerkdienst op zondag 16 januari 2022 zijn genodigden welkom om de dienst fysiek bij te wonen.

In de loop van de nieuwe week (vanaf 17 januari) zullen we aan de hand van het advies van PKN via deze website laten weten welke gevolgen de maatregelen hebben op de aankomende kerkdiensten.

—–

Afgelopen zaterdag is er een totale lockdown afgekondigd met ingang van zondag 19 december 05.00 uur. Deze lockdown duurt in ieder geval tot 15 januari 2022, 5.00 uur.

In aansluiting op het advies van de Protestantse Kerk Nederland komen we als Sionskerk tot het volgende besluit:

We maken gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Dit geldt voor alle vieringen tot en met 9 januari 2022. U kunt deze diensten dus niet fysiek bijwonen in de Sionskerk, maar online meevieren via www.sionskerkzwolle.nl.

Georganiseerde jeugdactiviteitenVoor jongeren tot en met 17 jaar – en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden – zijn activiteiten buiten mogelijk tot 17.00 uur.

Bezoekwerk
Gelet op het advies om het aantal onderlinge contacten zo klein mogelijk te houden, adviseren we u om terughoudend te zijn als het gaat om kerkelijk bezoekwerk. Wellicht zijn er andere manieren te overwegen, zoals telefonisch of beeldbellen. Wanneer een bezoek dringend is, bijv. in het geval van crisismomenten komt de predikant of kerkelijk werker uiteraard bij u op bezoek, met in achtneming van de basisregels, inclusief 1,5 meter.

Uitvaarten en huwelijksdienstenVoor het bijwonen van uitvaarten geldt in ons kerkgebouw een maximum van 75 personen. Voor huwelijksdiensten geldt een van overheidswege bepaald maximum van 50 aanwezigen.

We wensen u, ondanks alles, gezegende kerstdagen.