Pasen, Jezus leeft!

Pasen is het feest dat het leven wint van de dood, het grootste feest van de kerk.

Jezus is opgestaan uit de dood. In deze buitengewone weken rondom het coronavirus leven we met dreiging van ziekte en dood. In deze moeilijke tijd willen we dichtbij de Here God leven, in verbondenheid met Hem die sterker is dan de dood. Hij is de God van het leven.

Leven!

Het kostbaarste geschenk dat er is. In Jezus ontvang je leven in overvloed, het leven zoals God het heeft bedoeld. Zoals God jóu heeft bedoeld. Leven samen met God. Dit leven houdt niet op, zelfs de dood maakt geen einde aan deze band, deze relatie met God. Eeuwig leven noemen we dit. Dit leven met God kun je nu meteen ontvangen.

Lijdenstijd

Zeven weken leven wij naar Pasen toe. De Lijdenstijd noemen wij dit in de kerk. We proberen dan afstand te nemen van zaken die ons leven in beslag nemen, minder te eten, minder te consumeren, 40 dagen vasten en zo meer tijd en aandacht te hebben voor de Heer, onze God, voor gebed en Bijbellezen, in deze tijd willen we Jezus ontmoeten en ons leven op Hem richten.

Corona

Sinds de maatregelen rondom het coronavirus zijn deze weken buitengewoon.

Aan de ene kant worden we nu gedwongen tot afstand nemen. In sociale contacten,  kinderen mogen niet naar school, veel mensen moeten thuis werken. Het wordt stiller op straat. Het leven wordt stil gezet, zo lijkt het. Dit zou kunnen helpen bij de bezinning, bij vragen als wie ben ik? Waarom gaat het in het leven? Wie is de Here God? Hoe kan ik praten met God, bidden? Hoe kan ik Jezus vinden? En Redding en eeuwig leven?

Spanning en zorg

Maar alle zorg rondom corona geeft ook spanning en angst. Ook het vele nieuws, alle berichten en maatregelen geven spanning en kunnen overspoelen met angst en zorgen. Hierdoor zou je zomaar niet toekomen aan bidden, de Heer Jezus vinden. En de vrede met God niet vinden. Dit is niet de bedoeling. Juist nu is de vrede met God onmisbaar.

Jezus Christus weet wat lijden is

Jezus weet wat lijden en angst is. Hij weet wat sterven is. Dat maakt Jezus zo bijzonder als onze God. Hij voelt mee met alles wat wij voelen en meemaken. Daarom begrijpt Hij je. Maar Jezus is méér. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Je kunt nu naar Hem toe en tot Hem bidden. Jezus heeft gezegd: Ik ben met jullie, elke dag.

Bij Jezus vind je vrede met God

In Jezus vind je vrede met God. Zijn lijden en sterven hebben de weg tot Gods Vaderhart open gemaakt. Je kunt nu in gedachten naar het kruis toe, waar Jezus stierf. Je kunt bidden tot God en zo vrede vinden, midden in alle zorg en stress. Daarom wens ik jou en u toe in deze weken om eenvoudig tot Jezus te gaan en je leven, je hart en je zorgen te delen met God, die je Vader in de hemel wil zijn. En zo het leven met Hem te ontvangen.