Veel kinderen en jongeren ervaren deze coronatijd als zwaar en hebben behoefte aan sociaal contact dat ze tijdens de jeugdactiviteiten opdoen. Sinds begin februari is er weer ruimte voor jeugdactiviteiten in de kerk. Dit komt omdat de overheid binnen de nieuwe routekaart met maatregelen nu een uitzondering maakt voor sport- én jeugdwerkactiviteiten. Natuurlijk gelden er strikte regels om het opstarten van de jeugdwerkactiviteiten in onze gemeente zo veilig mogelijk te doen. We zoeken de grenzen van de regels niet op, nemen onze verantwoordelijkheid en wegen af wat wel en niet past en verantwoord is in onze context. Tegelijkertijd proberen we er juist nu te zijn voor onze kinderen en jongeren. De exacte regels zijn te lezen in het gebruiksplan en onder het kopje ‘jeugd’ bij de betreffende activiteiten.

Omdat er nog geen kerkgangers bij de diensten zijn, gaan de jeugdwerkactiviteiten rondom de kerkdiensten nog niet door. Wel gaan we op 19 februari weer starten met de Club, Rock Steady en Live Steady. Om 19.00u is iedereen van 8 t/m 15 jaar weer van harte welkom!

Terug naar nieuwsoverzicht