Commissie Kerk en Israël: Excursie 26 april 2023 Joodse synagoge te Enschede.

Als commissie van Kerk en Israël hebben we een excursie vastgelegd naar de mooiste synagoge van Europa. Al sinds 1928 is het monumentale gebouw een sieraad voor de stad Enschede. In opdracht van de textielfabrikant M.I. Menko heeft de bekende Amsterdamse architect Karel de Bazel een uniek totaalconcept ontworpen, dat ook in de jaren ’20 van de vorige eeuw al veel bewondering wekte. In 1998 werd het synagogecomplex rijksmonument en na een grote restauratie is het pand sinds 2004 weer in zijn pracht te bewonderen. Het gebouw wordt nog altijd gebruikt als gebedshuis.

We worden hier ontvangen met koffie en thee, daarna hebben we een rondleiding en ook maken we hier gebruik van een lunch.

Na de lunch bezoeken we de Joodse begraafplaats aan de Noord Esmarkerondweg 413, ook in Enschede. We worden rondgeleid door een gids. Deze begraafplaats is op 3 mei 1928 geopend. De begraafplaats met toegangshek en aula werd ontworpen door de architecten A.P. Smits en C. van der Linde, die in diezelfde periode ook de bouw van de synagoge aan de Prinsesstraat voor hun rekening namen. De aula van de begraafplaats is duidelijk geïnspireerd op het ontwerp van de synagoge.

Achter de aula liggen aan weerszijden van het hoofdpad de graven. Onder andere leden van de fabrikantenfamilies Menko, Hartog en Roozendaal hebben een laatste rustplaats op deze begraafplaats. Achter op de begraafplaats staat een monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Deze slanke obelisk met bol werd geplaatst in 1949. Een Joodse begraafplaats mag niet bezocht worden op sjabbat en Joodse feestdagen en is dan ook gesloten. Heren hebben het hoofd bedekt en men loopt niet over de graven maar over de paden. De begraafplaats dient niet ter verpozing; dus geen etenswaren, muziek, zitten of leunen op de zerken. Er wordt wel eens een steentje achtergelaten op het graf, ten teken dat men er is geweest en de doden heeft herdacht. Een andere betekenis kan zijn door een steentje aan de grafsteen toe te voegen, geeft de bezoeker aan verder te willen bouwen op de goede daden van de overleden persoon.

We vertrekken met een luxe touringcar van de Gebo om 10 uur bij de Sionskerk naar Enschede. Ook gaan we met de bus naar de Joodse begraafplaats.

Wij hebben nog plaats voor 33 personen.

De kosten voor deze dag bedragen 15 euro per persoon en dienen contant betaald te worden bij vertrek.

U kunt u voor 14 april 2023 aanmelden bij Jan Mulder; janmulder57@hotmail.com / 06 – 30974706 ( alleen door de weeks tot 19.00 uur).

Wij hopen dat we de bus vol krijgen, meld je snel aan want vol is vol. Zo kunnen we een mooie dag hebben op 26 april in Enschede.

Commissie Kerk en Israël