Een bericht van het Moderamen.

Wat klinkt dat officieel he? Misschien moeten we dan eerst maar eens even uitleggen wat een moderamen is. In gewone taal , is dat het dagelijks bestuur. Soms moet er snel een besluit genomen worden en de hele kerkenraad kan/hoeft daarvoor niet bij elkaar komen. In zo’n geval neemt het moderamen dan een besluit. In deze uitzonderlijke tijd, vanwege het Corona virus, komen wij met regelmaat bij elkaar om bij te praten over het wel en wee van onze Sionskerk gemeente.

Net als U/jij maken wij ons zorgen over de gemeente en vragen wij ons af, hoe dit alles nu verder zal gaan. Wordt het ooit weer als vanouds? Komt er weer een tijd, dat we elkaar als  gemeente weer kunnen ontmoeten in een “gewone” kerkdienst? Wij weten het niet, maar verlangen er wel heel erg naar.

Wat zijn we overigens blij met de goede geluids- en beeldinstallatie, die we hebben in de kerk. Je moet er toch niet aan denken, als dat er niet geweest was? En nog veel blijer zijn we met al die technici en onze voorgangers, die zo’n uitzending vanuit een lege kerkzaal, voor ons aantrekkelijk proberen te maken. Bij dezen heel hartelijk dank voor jullie inspanningen. We zien ook dat er een flink beroep op hen gedaan wordt en het zou fijn zijn als er meer mensen  beschikbaar komen voor dit stuk belangrijk werk.

Als we thuis naar de diensten kijken, dan voelen we ook het gemis aan  contacten met de mensen die ons lief zijn in de gemeente. Want het is moeilijk om zorgen en verdriet te delen, want dat is er helaas ook bij zeer veel mensen. Ook in onze gemeente. Maar net zo min, kunnen we  blijde dingen delen, zoals  baby’s die geboren worden en mensen die belijdenis doen of ons als ouderling willen dienen. Dat we maar snel weer bij elkaar mogen komen!!

Maar stel nu, dat de regels  die onze regering voorstelt, wat zullen versoepelen in mei of juni? En dat we weer  een kerkdienst  mogen houden, met inachtneming van die 1,5 meter afstand tot elkaar? Hoe kunnen we dat dan doen? Zou U daarover met ons willen meedenken?

Er moeten dan steeds twee rijen stoelen onbezet blijven tussen een rij waar wel mensen zitten, met op hun beurt nog eens 2 stoelen er vrij daar weer tussen. Dat komt neer op zo’n 50 tot maximaal 60 mensen in ons kerkgebouw. Looproutes maken en omgangsregels met (geen) handen geven, dat is niet zo moeilijk te organiseren. Maar wel, wie er dan in zo’n dienst aanwezig kan zijn!!

Wilt U uw mening/gedachten daarover aan ons laten weten de komende weken? Onze vragen zijn:

  1. Wilt U zelf naar zo’n dienst komen of blijft U toch liever thuis? Wij willen wel graag uw naam weten, maar het is natuurlijk niet verplicht.
  2. Wat zou er wel en wat niet in zo’n dienst kunnen? Denk dan aan samen zingen wel of niet. Koffiedrinken binnen kan waarschijnlijk niet, maar zijn daarvoor andere mogelijkheden denkbaar?
  3. Moet er ook kindernevendienst zijn en oppas? Of kunnen ze b.v. gewoon in de kerk zitten??
  4. Als we mensen uitnodigen, moet dan gebeuren op alfabet, op leeftijd, op postcode, of nog anders?

Voelt U zich vrij om andere gedachten, ideeën met ons te delen!! Graag zouden wij zoveel mogelijk reacties  ontvangen. Dan kan via uw  coördinatoren in het blok van uw wijk ( hun namen staan in de Sionskrant en startgids). Maar het mag ook per email naar de scriba. Dat adres is: scriba@sionskerkzwolle.nl.

Met een hartelijke groet en Gods nabijheid toegewenst van het moderamen.