Bericht van het Moderamen over de kerkdiensten per 1 juli

Dag mensen van onze Sionskerk gemeente. In het meinummer van de Sionskrant hebben we geschreven dat wij u in deze speciale tijden zullen proberen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het kerk zijn. Deze berichten worden ook op de website geplaatst, zodat het zo breed mogelijk gelezen kan worden.

In de maand juni hebben we mogen oefenen met een soort van nieuw gemeente zijn, via de aangepaste diensten met een maximum van 30 mensen. Alle aanwezigen hebben zich prima aan de gestelde regels gehouden en daarvoor onze oprechte waardering!! Vanaf 1 juli mogen er tot maximaal 100 naar de dienst komen. Dit aantal is exclusief personen die een taak hebben tijdens de dienst zoals de predikant, muzikale ondersteuning en het technisch team dat de beamer, geluid en video bedient. Uiteraard altijd op basis van “de 1,5 meter afstand” en volgens de beperkingen en verplichtingen opgelegd door de overheid,  waar wij ons met zijn allen aan moeten houden. Toch is besloten om zo voorzichtig mogelijk op te schalen en beginnen we met 60 personen, waarbij de kinderen dan niet zullen meetellen voor dat getal van 60.

Omdat de meesten van u de diensten toch nog thuis zullen blijven volgen, hebben we besloten om daar extra rekening mee te houden. Dat betekent dat de diensten maximaal een uur kunnen duren. Wel is er nu kindernevendienst en kinderoppas. Maar blijft u zich realiseren dat het géén gewone diensten zijn en de dingen anders gaan dan u misschien gewend was. Denk alleen maar dat u niet op uw vertrouwde plekje kunt gaan zitten, maar u een plek krijgt aangewezen en aan moet sluiten in de rij waarbij er altijd drie stoelen afstand wordt gehouden tussen personen, tenzij het een gezin betreft. Ook wordt er tijdens de dienst (nog) niet gezongen en wordt er niet gecollecteerd met collectezakken.

Hoe gaat het dan wel?

Mensen die naar de dienst willen komen kunnen vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur het 06-82203250 nummer bellen om zich aan te melden voor de dienst van zondag. Dit kan tot zaterdagmiddag 16.00 uur. Als het maximaal aantal aanmeldingen voor die zondag is bereikt, stopt het. Als het aantal aanmeldingen vol is kunt u indien u dat wenst op een wachtlijst voor de volgende zondag worden geplaatst. Heeft U de dienst wel kunnen bijwonen? Dan komt u voor de week erna automatisch op de reserve lijst te staan. Zo krijgt een ieder de kans om de diensten regelmatig te bezoeken.

Bij aankomst wordt u gevraagd of u gereserveerd hebt en of u geen klachten hebt. Dit is geen flauwekul, maar het is een verplichting! Na uw handen te hebben ontsmet loopt u meteen door naar de kerkzaal. Uw jas houdt u de hele dienst bij u, de garderobe is afgesloten.

In de dienst wordt (nog) niet gezongen door de gemeente. Als er zangers/ Sjema zijn, dan zingen die  tijdens de dienst 2x en niet meer dan 2 coupletten per keer. Dat heeft alles met de regels te maken én met de lengte van de uitzending van de dienst.

Bij het binnengaan staat er op een tafel een mandje voor de collecte voor de diaconie (1e), kerk (2e) en het wekelijkse doel (3e) en in de zendingsbussen (kwartaaldoel Suriname project).

Bedenk voordat u naar de kerk komt, dat er geen koffie of ander drinken wordt geschonken, dus neem zelf een flesje water mee, als u dat wenst. Ook is het niet wenselijk om naar de WC te gaan (uiterste noodgevallen daargelaten natuurlijk).

Op de zondagmiddag/avond zijn er geen diensten in de kerkzaal. Wel is het mogelijk om onder voorwaarden kliederkerk te houden en bijvoorbeeld een speciale gezinsbijeenkomst of iets dergelijks. Maar ook dan  altijd met inachtneming van de opgelegde regels en (schoonmaak) verplichtingen.

Helaas moet ik schrijven: wordt vervolgd. Laten we hopen dat wij elkaar weer spoedig mogen ontmoeten.

Met hartelijke groeten namens het moderamen,

Kees Kloosterman

Terug naar nieuwsoverzicht