Helaas moeten wij melden dat de besmettingen met het Corona virus weer aan het toenemen zijn. Ten gevolge daarvan heeft de overheid een aantal maatregelen verscherpt. Ook het landelijk centrum van de PKN heeft de adviezen rondom de bijeenkomsten in de kerken aangepast.

Wat betekent dit voor de Sionskerk?

  • Het maximum aantal volwassenen, dat aan een kerkdienst in de Sionskerk kan deelnemen, is beperkt tot 30 personen. Aanmelden moet plaatsvinden via het telefoonnummer: 06 82203250 (tussen vrijdagmiddag 16 uur en zaterdagmiddag 16 uur) om een kerkdienst in de Sionskerk bij te wonen. Vervolgens dienen wij uw naam en gegevens te noteren;
  • Helaas kan er niet meer meegezongen worden met de liederen in de kerkdienst en ook het gezamenlijk zingen van het ‘Amen’ aan het eind van de dienst kan niet meer. Dit vanwege het besmettingsgevaar bij het zingen;
  • Bij andere noodzakelijke bijeenkomsten in de kerk geldt een maximum aantal deelnemers van 30 personen in een ruimte binnen en 40 personen buiten;
  • Het bereiden van voedsel in het gebouw is niet toegestaan en gezamenlijk koffie drinken voor een groep groter dan 30 personen is eveneens niet mogelijk;
  • Hoewel er een advies is gekomen om mondkapjes in openbare ruimtes te dragen, is hierover besloten dit over te laten aan de mensen persoonlijk en het vooralsnog niet dwingend op te leggen;
  • In het algemeen geldt het advies om bijeenkomsten zo veel mogelijk digitaal te doen.

Met vriendelijke groet, namens het Covid-19 team,
Kees Kloosterman

Terug naar nieuwsoverzicht