Korte cursus: Christelijk geloof voor ‘dummies’

Menigeen zal zich erin herkennen… Je hebt een vrije dag, ‘een christelijke feestdag’. Maar je hebt geen idee wat er wordt gevierd. Of je kijkt naar een schilderij en je hebt geen idee welke gebeurtenis uit de Bijbel hier wordt afgebeeld. Onze cultuur is gevormd door het christelijk geloof. En onze wetten, rechtspraak, gezondheidszorg en onderwijs zijn ondenkbaar zonder de rol van het christelijk geloof.

Zou je hierover wel eens wat meer informatie willen? In de Sionskerk (Glanerbeek, Aa-landen) bieden we een mini-cursus ‘Christelijk geloof voor dummies..’. Geen enkele voorkennis is nodig. De omvang: slechts twee avonden per jaar, afzonderlijk te volgen. Aanmelden mag, hoeft niet. Je kunt ook gewoon komen.

De eerste cursusavond is binnenkort, op 13 november. Thema: Christelijke feestdagen. De tweede cursusavond is op 9 april 2019. Thema dan: hoofdpersonen uit de Bijbel. Het gaat dan om Abraham, Mozes, David, Jezus en Petrus.