Kliederkerk vooral voor de kinderen

Op zondagmiddag 25 november wordt in de Sionskerk de Kliederkerk gevierd, met name voor jonge gezinnen met kinderen van nul tot tien jaar. Er is die middag van vier tor half zes van alles te beleven (zie ook de website www.kliederkerk.nl )

Er wordt gestart met een aantal spelletjes en/of knutsels rondom een Bijbels thema. Daarna volgt in de kring een korte viering. Er wordt gezongen, gelezen uit de Bijbel, gebeden en er is een korte vertelling of een filmpje. Tenslotte wordt er gezamenlijk gegeten. Ook vrienden en hun kinderen en opa’s en oma’s zijn uiteraard welkom in de Kliederkerk. Ook in 2019 viert de Sionskerk de kliederkerk, om te beginnen op 10 februari en 31 maart, steeds van 16.00 uur tot pakweg 17.30 uur.