ZONDAG 2 AUGUSTUS: LIVE UITZENDING MET BEELD EN GELUID

  • AANVANG: 10 UUR. VOORAFGAAND DE KERKDIENST EN DAARNA KUNT U MEEZINGEN MET UITGEZONDEN BEELDEN EN GELUID VAN MUZIEKSTUKKEN

Afkondigingen 2 AUGUSTUS 2020
Orde van dienst 2 AUGUSTUS 2020
LIEDERENBLAD DIENST 2 AUGUSTUS 2020
Digitaal collecteren zonder “kerkgeld-app”
Gift(en) handmatig overmaken
Gift(en) geven via de Kerkgeld app
Kerkdienst gemist
Beeld en Geluid
  • 1e collecte:
    • Diaconie
  • 2e collecte:
    • Kerkvoogdij
  • Collectedoel:
    • Kledingbank Zwolle