ZONDAG 31 MEI: LIVE UITZENDING MET BEELD EN GELUID

  • Aanvang: 10 uur
  • 1e Pinksterdag

Afkondigingen 31 mei 2020
Orde van dienst 31 mei 2020
Digitaal collecteren zonder “kerkgeld-app”
Gift(en) handmatig overmaken
Gift(en) geven via de Kerkgeld app
Kerkdienst gemist
  • 1e collecte: Diaconie
  • 2e collecte: Kerkvoogdij
  • Collectedoel: Zending/GZB