Dopen:

In onze gemeente worden zowel kinderen als volwassenen gedoopt. De kinderdoop kennen we vanuit het Verbond dat de HERE God sloot met Zijn volk en de kinderen van Zijn volk. Zo worden kinderen van gelovige ouders gedoopt en vormen zij samen een christelijk gezin. Volwassenen worden gedoopt op grond van hun beleden geloof.

Trouwen:

Trouwen is een bijzondere, feestelijke en belangrijke stap. In onze gemeente is het mogelijk om na het burgerlijke huwelijk tussen man en vrouw het huwelijk kerkelijk te laten bevestigen en inzegenen. In persoonlijke gesprekken met de predikant wordt dit voorbereid.