Dopen:

In onze gemeente worden zowel kinderen als volwassenen gedoopt. De kinderdoop kennen we vanuit het Verbond dat de HERE God sloot met Zijn volk en de kinderen van Zijn volk. Zo worden kinderen van gelovige ouders gedoopt en vormen zij samen een christelijk gezin. Volwassenen worden gedoopt op grond van hun beleden geloof.

Trouwen:

Trouwen is een bijzondere, feestelijke en belangrijke stap. In onze gemeente is het mogelijk om na het burgerlijke huwelijk tussen man en vrouw het huwelijk kerkelijk te laten bevestigen en inzegenen. In persoonlijke gesprekken met de predikant wordt dit voorbereid.

Begraven:

Vanouds begraaft de kerk haar doden. Als de Sionskerk officieel is betrokken bij de uitvaart, dan wordt de gestorvene in de zondagse dienst in het midden van de gemeente herdacht.

Dit gebeurt zowel op de zondag na het overlijden, als ook op de laatste zondag van november.

Uitvaartdiensten:

Heeft u te maken met een overlijden en wilt u een kerkelijke begrafenis, dan kent de Sionskerk gemeente een pastoraal team van uitvaartleiders. De scriba of pastoraal coördinator informeert u graag over degene die in aanmerking komt. De familie of de uitvaartondernemer kan het best contact opnemen met:

De heer N. Hukubun (ouderling-scriba), t . 038 422 72 12.