Met ingang van zaterdag 5 juni wordt in Nederland de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen gezet.
Dat betekent dat er vanaf zondag 6 juni maximaal 60 mensen tijdens een kerkdienst aanwezig kunnen zijn.
Ook kan er een beperkte tijd op praatniveau worden gezongen. Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij u het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken. Voorlopig mogen er slechts twee coupletten meegezongen worden per dienst. De voorganger geeft aan welk lied u mee mag zingen.

Vanaf 6 juni start ook het kinderwerk op zondagmorgen weer. Kinderen kunnen weer naar de oppasdienst en de kindernevendienst. Voorlopig zijn zij de hele dienst in hun eigen ruimte en gaan ze dus niet mee de kerkzaal in. Wilt u bij het aanmelden de leeftijd van uw kinderen doorgeven? Dan kan de leiding zich voorbereiden. Omdat kinderen niet in de kerkzaal komen tellen zij niet mee voor het maximum aantal bezoekers.

Vanaf 5 juni zijn ook groepsbijeenkomsten weer toegestaan. Mensen vanaf 18 jaar kunnen vanaf dit moment weer in ‘catechisatie, verenigingswerk, kring en cursus-verband’ met maximaal 30 mensen samenkomen. Het jeugdwerk voor jongeren onder de 18 was al eerder weer opgestart.

De kerkenraad heeft ingestemd om op advies van het Covidteam weer maximaal 30 bezoekers toe te laten in de kerkzaal van de Sionskerk voor samenkomsten. Wenst u een kerkdienst bij te wonen dan is aanmelden hiervoor verplicht via het telefoonnummer: 06 – 82 20 32 50 (vrijdag 16.00 – zaterdag 16.00). Ook voorzang vanaf het liturgisch centrum zal weer worden hervat. Gemeentezang (dus het meezingen met de liederen in de kerkzaal) is helaas nog niet toegestaan. Voor kinderen zal er gedurende de zondagochtenddienst geen eigen kinderdienst worden aangeboden.

Online meekijken kan nog steeds via: www.sionskerkzwolle.nl.

De kerkenraad houdt zich aan alle door hen aangeboden versoepelingen aan de maatregelen zoals Rijksoverheid deze heeft vastgesteld. Meer informatie hierover: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft per 13 januari 2021 een nieuw advies uitgebracht over zingen tijdens kerkdiensten. Het moderamen van de Sionskerk geeft gehoor aan dit nieuw advies. Hierdoor zullen vanaf zondag 17 januari en de daarop volgende 3 zondagen, of tot nader bericht vanuit Rijksoverheid en het PKN, geen muzikale ondersteuning worden verzorgd tijdens een kerkdienst. Liederen worden dus niet live ten gehore gebracht vanuit de kerkzaal. De liederen zullen via Youtube worden verzorgd. Klik hier om het advies te lezen van de PKN.

Aangescherpte maatregelen ivm corona. Helaas ook in de Sionskerk

Opnieuw een bericht van het moderamen,

Naar aanleiding van de toespraak, welke premier Rutte heeft gehouden op maandagavond 14 december 2020 en de adviezen die wij