De Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft per 13 januari 2021 een nieuw advies uitgebracht over zingen tijdens kerkdiensten. Het moderamen van de Sionskerk geeft gehoor aan dit nieuw advies. Hierdoor zullen vanaf zondag 17 januari en de daarop volgende 3 zondagen, of tot nader bericht vanuit Rijksoverheid en het PKN, geen muzikale ondersteuning worden verzorgd tijdens een kerkdienst. Liederen worden dus niet live ten gehore gebracht vanuit de kerkzaal. De liederen zullen via Youtube worden verzorgd. Klik hier om het advies te lezen van de PKN.

Aangescherpte maatregelen ivm corona. Helaas ook in de Sionskerk

Opnieuw een bericht van het moderamen,

Naar aanleiding van de toespraak, welke premier Rutte heeft gehouden op maandagavond 14 december 2020 en de adviezen die wij als gemeente hebben ontvangen vanuit de PKN, is de werkgroep Covid 19 met een advies gekomen. Dit is overgenomen door het moderamen.

Helaas betekent dit, dat er vanaf nu alleen nog digitale online kerkdiensten zijn tot midden januari 2021. Ook het kinderkerstfeest gaat niet door. Een grote teleurstelling voor ons allemaal, maar wij willen uit solidariteit voor de mensen in de wijk en de zwakkeren in de omgeving eveneens het aantal contactmomenten zoveel mogelijk beperken.

Wij maken een uitzondering voor hen, die op persoonlijke uitnodiging de kerkdiensten mogen bezoeken, omdat ze thuis geen internet hebben.  Vanzelfsprekend  houdt de Sionskerk zich daarbij aan het advies voor afstand en aantal bezoekers.

Vanaf deze plaats wensen wij U ondanks alles toch gezegende kerstdagen en een goede start van het komende jaar met daarin hopelijk betere tijden voor u allen.

Een volledig overzicht van de kerkdiensten tijdens de feestdagen: klik hier.

Met vriendelijke groeten,

Kees Kloosterman

Helaas moeten wij melden dat de besmettingen met het Corona virus weer aan het toenemen zijn. Ten gevolge daarvan heeft de overheid een aantal maatregelen verscherpt. Ook het landelijk centrum van de PKN heeft de adviezen rondom de bijeenkomsten in de kerken aangepast.

Wat betekent dit voor de Sionskerk?

  • Het maximum aantal volwassenen, dat aan een kerkdienst in de Sionskerk kan deelnemen, is beperkt tot 30 personen. Aanmelden moet plaatsvinden via het telefoonnummer: 06 82203250 (tussen vrijdagmiddag 16 uur en zaterdagmiddag 16 uur) om een kerkdienst in de Sionskerk bij te wonen. Vervolgens dienen wij uw naam en gegevens te noteren;
  • Helaas kan er niet meer meegezongen worden met de liederen in de kerkdienst en ook het gezamenlijk zingen van het ‘Amen’ aan het eind van de dienst kan niet meer. Dit vanwege het besmettingsgevaar bij het zingen;
  • Bij andere noodzakelijke bijeenkomsten in de kerk geldt een maximum aantal deelnemers van 30 personen in een ruimte binnen en 40 personen buiten;
  • Het bereiden van voedsel in het gebouw is niet toegestaan en gezamenlijk koffie drinken voor een groep groter dan 30 personen is eveneens niet mogelijk;
  • Hoewel er een advies is gekomen om mondkapjes in openbare ruimtes te dragen, is hierover besloten dit over te laten aan de mensen persoonlijk en het vooralsnog niet dwingend op te leggen;
  • In het algemeen geldt het advies om bijeenkomsten zo veel mogelijk digitaal te doen.

Met vriendelijke groet, namens het Covid-19 team,
Kees Kloosterman

Vanaf 1 juli mogen er maximaal 60 personen de kerkdienst(en) bijwonen. 100 Personen is voor de Sionskerk nog iets te voorbarig. Is er oppasdienst en kindernevendienst. En ja… er mag weer ingetogen, dus zacht, meegezongen worden in de kerkdienst. Maar… versoepeling betekent wel dat bepaalde maatregelen nog niet zijn versoepeld. Zo verplicht de Rijksoverheid dat er nog steeds registratie plaats moet vinden en dus aanmelden voor uw komst naar de Sionskerk om de kerkdienst bij te wonen vereist is. Dit kan via het inmiddels wel bekende telefoonnummer: 06 – 82 20 32 50 (aanmelden kan van vrijdag 4 uur ’s middags tot zaterdag 4 uur ’s middags). Desinfecteren van uw handen voor binnenkomst een must. Geen gebruik van garderobe. U aangewezen wordt waar u mag zitten in de kerkzaal. Geen koffie/thee drinken in de ontmoetingsruimte na kerktijd. Gebruik van toilet alleen in uiterste geval van echte nood. Is 1.5 meter afstand onderling nog steeds van groot belang. Ook omdat er gezongen wordt, moet er tijdens een kerkdienst voldoende geventileerd worden. Dat maakt helaas ook wel wat meer lawaai.  Allemaal zaken die dergelijke versoepelingen mogelijk maken en hopelijk werkend zodat we over een poos weer een “normale” kerkdienst mogen houden.

Bij het binnenkomen van de kerk op zondag, vragen we de mensen nadat ze de Covid vragen en registratie hebben gedaan, meteen door te lopen naar de kerkzaal. Hun jas mee te nemen, want de garderobe is gesloten.
De toiletten mogen in geval van nood gebruikt worden, met de bijbehorende ontsmettingsacties.
Bij het verlaten van de kerkzaal vragen we de mensen om meteen door te lopen naar buiten.
De reden voor deze maatregelen is, dat er zo weinig mogelijk “verkeer elkaar kruist”.

Mensen die naar de kerkdienst willen komen kunnen zich van vrijdagmiddag 4 uur tot zaterdagmiddag 4 uur aanmelden via

06 – 82 20 32 50

voor de dienst van zondag. Een app sturen is ook mogelijk. Als het maximale aantal aanmeldingen voor die zondag is bereikt, stopt het. Als het aantal aanmeldingen vol is kunt u indien u dat wenst op een wachtlijst voor de volgende zondag worden geplaatst. Zo krijgt een ieder de kans om de diensten regelmatig te bezoeken.

Bij aankomst wordt u gevraagd of u gereserveerd hebt en of u geen klachten hebt. Dit is geen flauwekul, maar het is een verplichting! Na uw handen te hebben ontsmet loopt u meteen door naar de kerkzaal. Uw jas houdt u de hele dienst bij u, de garderobe is afgesloten.

In de dienst wordt niet gezongen door de gemeente. Ook orgelspelen is er nog niet bij.  Als er zangers/ Sjema zijn, dan zingen die  tijdens de dienst 2x en niet meer dan 2 coupletten per keer. Dat heeft alles met de regels te maken én met de lengte van de uitzending van de dienst.

Bij het binnengaan staat er op een tafel een mandje voor de collecte voor de diaconie (1e) en als u weer naar buiten gaat na afloop van de dienst kunt u opnieuw uw gaven geven, nu voor de kerk, in het mandje (2e) en in de zendingsbussen (kwartaaldoel Indonesische kerk).

Bedenk voordat u naar de kerk komt, dat er geen koffie of ander drinken wordt geschonken, dus neem zelf een flesje water mee, als u dat wenst. Ook is het niet wenselijk om naar de WC te gaan (uiterste noodgevallen daargelaten natuurlijk).

Op de zondagmiddag/avond zijn er geen diensten in de kerkzaal. Wel is het mogelijk om in een zaal kliederkerk te houden en bijvoorbeeld een speciale gezinsbijeenkomst of iets dergelijks. Maar ook dan  altijd met inachtneming van de opgelegde regels en verplichtingen.

Wij hopen dat we op deze manier elkaar toch weer kunnen gaan ontmoeten, waarbij we ons tegelijkertijd aan de regels van de overheid blijven houden.