Naar aanleiding van de versoepelingen die de overheid onlangs heeft aangekondigd en de adviezen van de PKN, is er een discussie geweest wat dat zou kunnen betekenen voor de Sionskerk.

Wij adviseren om zo gastvrij mogelijk te zijn en geen toegangseisen te stellen (geen corona app, vaccinatie boekjes, etc.). Wel houden we rekening met personen die zich niet prettig voelen als mensen te dicht in de buurt komen.

Met ingang van zondag 26 september mogen zich 100 mensen aanmelden om de kerkdienst in de Sionskerk fysiek bij te wonen. Als u/ jij liever in de ontmoetingsruimte zit met overal 1,5 meter afstand dan kan dat. Daar zijn 20 plaatsen voor beschikbaar. Geef dit bij binnenkomst in de Sionskerk dan even aan.

Samen hopen wij dat dit er spoedig nog meer kunnen zijn in oktober.

Meer informatie over het (online) aanmelden: https://meevieren.nl/sionskerkzwolle/

Met vriendelijke groet namens het moderamen,
Kees Kloosterman

Met ingang van zaterdag 5 juni wordt in Nederland de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen gezet.
Dat betekent dat er vanaf zondag 6 juni maximaal 60 mensen tijdens een kerkdienst aanwezig kunnen zijn.
Ook kan er een beperkte tijd op praatniveau worden gezongen. Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij u het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken. Voorlopig mogen er slechts twee coupletten meegezongen worden per dienst. De voorganger geeft aan welk lied u mee mag zingen.

Vanaf 6 juni start ook het kinderwerk op zondagmorgen weer. Kinderen kunnen weer naar de oppasdienst en de kindernevendienst. Voorlopig zijn zij de hele dienst in hun eigen ruimte en gaan ze dus niet mee de kerkzaal in. Wilt u bij het aanmelden de leeftijd van uw kinderen doorgeven? Dan kan de leiding zich voorbereiden. Omdat kinderen niet in de kerkzaal komen tellen zij niet mee voor het maximum aantal bezoekers.

Vanaf 5 juni zijn ook groepsbijeenkomsten weer toegestaan. Mensen vanaf 18 jaar kunnen vanaf dit moment weer in ‘catechisatie, verenigingswerk, kring en cursus-verband’ met maximaal 30 mensen samenkomen. Het jeugdwerk voor jongeren onder de 18 was al eerder weer opgestart.

De kerkenraad heeft ingestemd om op advies van het Covidteam weer maximaal 30 bezoekers toe te laten in de kerkzaal van de Sionskerk voor samenkomsten. Wenst u een kerkdienst bij te wonen dan is aanmelden hiervoor verplicht via het telefoonnummer: 06 – 82 20 32 50 (vrijdag 16.00 – zaterdag 16.00). Ook voorzang vanaf het liturgisch centrum zal weer worden hervat. Gemeentezang (dus het meezingen met de liederen in de kerkzaal) is helaas nog niet toegestaan. Voor kinderen zal er gedurende de zondagochtenddienst geen eigen kinderdienst worden aangeboden.

Online meekijken kan nog steeds via: www.sionskerkzwolle.nl.

De kerkenraad houdt zich aan alle door hen aangeboden versoepelingen aan de maatregelen zoals Rijksoverheid deze heeft vastgesteld. Meer informatie hierover: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten