Vanaf 1 juli mogen er maximaal 60 personen de kerkdienst(en) bijwonen. 100 Personen is voor de Sionskerk nog iets te voorbarig. Is er oppasdienst en kindernevendienst. En ja… er mag weer ingetogen, dus zacht, meegezongen worden in de kerkdienst. Maar… versoepeling betekent wel dat bepaalde maatregelen nog niet zijn versoepeld. Zo verplicht de Rijksoverheid dat er nog steeds registratie plaats moet vinden en dus aanmelden voor uw komst naar de Sionskerk om de kerkdienst bij te wonen vereist is. Dit kan via het inmiddels wel bekende telefoonnummer: 06 – 82 20 32 50 (aanmelden kan van vrijdag 4 uur ’s middags tot zaterdag 4 uur ’s middags). Desinfecteren van uw handen voor binnenkomst een must. Geen gebruik van garderobe. U aangewezen wordt waar u mag zitten in de kerkzaal. Geen koffie/thee drinken in de ontmoetingsruimte na kerktijd. Gebruik van toilet alleen in uiterste geval van echte nood. Is 1.5 meter afstand onderling nog steeds van groot belang. Ook omdat er gezongen wordt, moet er tijdens een kerkdienst voldoende geventileerd worden. Dat maakt helaas ook wel wat meer lawaai.  Allemaal zaken die dergelijke versoepelingen mogelijk maken en hopelijk werkend zodat we over een poos weer een “normale” kerkdienst mogen houden.

Bij het binnenkomen van de kerk op zondag, vragen we de mensen nadat ze de Covid vragen en registratie hebben gedaan, meteen door te lopen naar de kerkzaal. Hun jas mee te nemen, want de garderobe is gesloten.
De toiletten mogen in geval van nood gebruikt worden, met de bijbehorende ontsmettingsacties.
Bij het verlaten van de kerkzaal vragen we de mensen om meteen door te lopen naar buiten.
De reden voor deze maatregelen is, dat er zo weinig mogelijk “verkeer elkaar kruist”.

Mensen die naar de kerkdienst willen komen kunnen zich van vrijdagmiddag 4 uur tot zaterdagmiddag 4 uur aanmelden via

06 – 82 20 32 50

voor de dienst van zondag. Een app sturen is ook mogelijk. Als het maximale aantal aanmeldingen voor die zondag is bereikt, stopt het. Als het aantal aanmeldingen vol is kunt u indien u dat wenst op een wachtlijst voor de volgende zondag worden geplaatst. Zo krijgt een ieder de kans om de diensten regelmatig te bezoeken.

Bij aankomst wordt u gevraagd of u gereserveerd hebt en of u geen klachten hebt. Dit is geen flauwekul, maar het is een verplichting! Na uw handen te hebben ontsmet loopt u meteen door naar de kerkzaal. Uw jas houdt u de hele dienst bij u, de garderobe is afgesloten.

In de dienst wordt niet gezongen door de gemeente. Ook orgelspelen is er nog niet bij.  Als er zangers/ Sjema zijn, dan zingen die  tijdens de dienst 2x en niet meer dan 2 coupletten per keer. Dat heeft alles met de regels te maken én met de lengte van de uitzending van de dienst.

Bij het binnengaan staat er op een tafel een mandje voor de collecte voor de diaconie (1e) en als u weer naar buiten gaat na afloop van de dienst kunt u opnieuw uw gaven geven, nu voor de kerk, in het mandje (2e) en in de zendingsbussen (kwartaaldoel Indonesische kerk).

Bedenk voordat u naar de kerk komt, dat er geen koffie of ander drinken wordt geschonken, dus neem zelf een flesje water mee, als u dat wenst. Ook is het niet wenselijk om naar de WC te gaan (uiterste noodgevallen daargelaten natuurlijk).

Op de zondagmiddag/avond zijn er geen diensten in de kerkzaal. Wel is het mogelijk om in een zaal kliederkerk te houden en bijvoorbeeld een speciale gezinsbijeenkomst of iets dergelijks. Maar ook dan  altijd met inachtneming van de opgelegde regels en verplichtingen.

Wij hopen dat we op deze manier elkaar toch weer kunnen gaan ontmoeten, waarbij we ons tegelijkertijd aan de regels van de overheid blijven houden.