Kerkbalans 2019 – ‘Geef voor je kerk’

Zoals u weet, wordt elk jaar in januari de Actie Kerkbalans georganiseerd om uw financiële bijdrage te vragen voor het komende jaar. Dankzij uw giften, kerkelijke bijdragen en betrokkenheid kunnen we ons kerkenwerk naar behoren uitvoeren. Hierbij gaat het om het in stand houden van de erediensten, predikantsplaatsen, kerkelijk werkers en het beheer van de kerkelijke gebouwen. Zonder kerkgebouwen is het moeilijk ons gemeenteleven te kunnen organiseren.

Voor de een is de kerk een gebouw, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Een plek om uit de Bijbel te horen, tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een plek om te vieren en te geloven. We willen als kerk een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

In Zwolle hebben alle wijken ieder in hun eigen verscheidenheid een eigen ‘huis’. Maar er zijn zeker ook veel gemeenschappelijke aspecten die we allemaal belangrijk vinden zoals de vieringen, solidariteit, verbondenheid, zorg en aandacht voor mensen en elkaar vasthouden in blijdschap en verdriet. Ook maatschappelijk zijn we als kerk betrokken bij allerlei initiatieven.

In de nabije toekomst gaan de verschillende wijken, onder meer als gevolg van de actie Heilige Huisjes, meer dan in het verleden verantwoordelijkheid dragen voor de eigen inkomsten en uitgaven. Zij zullen zich dus moeten inspannen om de door de wijk beïnvloedbare kosten in overeenstemming te brengen met de inkomsten.

Meer dan ooit wordt er een beroep op u gedaan om bij de Actie Kerkbalans financieel bij te dragen aan de inkomsten van onze wijkgemeente. U draagt daarbij bij aan de kernactiviteiten van de Protestante Gemeente Zwolle en daarmee aan de financiële positie van onze eigen wijk en het op termijn open kunnen houden van de Sionskerk.

De vrijwilligers van de Sionskerk staan weer klaar om in de periode van 19 januari tot en met 2 februari 2019 te helpen om de actie mogelijk te maken. We rekenen op uw bereidheid om naar vermogen bij te dragen aan Actie Kerkbalans 2019.