De nieuwe Joods Bijbelse Israëlkalender is beschikbaar!

De Shalom voor Israël kalender 2023 / 5783 met het Messiasbelijdend Synagogaal leesrooster. Dus: de wekelijkse Torah lezingen, de Haftarah lezingen (= lezingen uit de geschriften en de profeten) en de lezingen uit de B’rit Chadasha (= Tweede Verbond)

De kalender is rijk geïllustreerd met prachtige foto’s uit het Land van de Bijbel en passende Bijbelteksten. Hij omvat 16 maanden: van september 2022 tot en met december 2023, daarmee sluit de kalender aan op de Bijbelse jaartelling en maandindeling en op de algemeen gebruikelijke gregoriaanse kalender.

Centraal in de kalender staan de Feesten die door God zijn ingesteld en waarover we in de Bijbel kunnen lezen. Achter in de kalender vindt u een beknopte uitleg van de Bijbelse Feestdagen. (In Lev. 23:2 HSV staat: Mijn Feestdagen. Letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws: Mijn vastgezette tijden) Een kleurrijk schema laat zien op welke manier Gods vastgezette tijden van invloed waren/zijn op het leven vroeger, nu en in de toekomst. Verder zijn ook andere belangrijke Joodse, Israëlische, Christelijke en specifiek Nederlandse data in de kalender opgenomen.

De kalender is zeer geschikt voor eigen gebruik. Daarnaast kunt u deze educatieve kalender ook gebruiken om anderen bekend te maken met de Bijbelse Feesten en voor onderwijs over de Joodse wortels van het christelijk geloof.

De kalender loopt van september 2022 tot en met december 2023, zodat de gangbare kalender en de Joodse kalender op elkaar aansluiten. U krijgt dus een paar maanden extra, wie wil dat nu niet?

U kunt de kalender bestellen via onderstaande link:

Joods Bijbelse Israëlkalender