“De Heer zegt tegen zijn volk: Ik heb je gemaakt. Ik heb je het leven gegeven, nog voordat je geboren was. Ik help je altijd. Want jij bent mijn dienaar, jou heb ik uitgekozen. (…) En zoals ik water geef aan het droge land, zo zal ik mijn geest geven aan je nakomelingen. Ik zal hun een gelukkig leven geven. Door mijn geest zal het goed gaan met je nakomelingen. Net zoals planten goed groeien als het regent. En net zoals bomen goed groeien als ze langs het water staan.” (Jesaja 44: 2-4 BGT)

De bovenstaande belofte gaf God in de Bijbel. Wij willen in ons jeugdwerk kinderen en jongeren een plek bieden waarin zij kunnen groeien en waarin hun geloof mag ontkiemen.

In onze Sionskerkgemeente hebben we kinder- en jongerenwerk. Met verschillende mensen, door activiteiten en kerkdiensten willen we kinderen en jongeren kennis laten maken met God. De God die ons allemaal allang kent. Met vele ouders, vrijwilligers, ouderlingen, diakenen, de predikant en de jongerenwerker willen we jou betrekken in de kerk en met hoofd, hart en handen leren wie God is. We doen dit met een enthousiaste groep mensen. De organisatie van het jongerenwerk ligt in handen van de Taakgroep jongeren.

Op deze pagina houden we je op de hoogte van wat de corona-maatregelen betekenen voor het jeugdwerk.

Inmiddels zijn we weer gestart met de kerkdiensten.
Ook is er weer ruimte voor het jeugdwerk. De landelijke maatregelen zijn als volgt:
Vanaf 1 juli (dus vanaf zondag 5 juli) is er weer oppasdienst.
Vanaf zondag 12 juli is er weer kindernevendienst.
Meer details over de verschillende groepen zijn te vinden onder de betreffende kopjes op deze pagina.

In het tabblad hieronder plaats ik regelmatig nieuwe updates om zelf thuis mee aan de slag te gaan.

Daarnaast kun je onder het tabblad ‘kindernevendienst’ het materiaal van Bijbel  Basics voor deze week voor thuis vinden. Zo maak je thuis je eigen kindernevendienst!

Zomervakantietip: De Bijbel om je oren!

De Bijbel om je oren! is iets nieuws en speciaal voor kinderen. Een hoorspel 2.0 met spannende vertelling, nieuwe liedjes en checkvragen over een Bijbelverhaal. Voor tijdens het spelen, in de auto onderweg, samen met de hele klas of in de kerk. En voor ouders en begeleiders stiekem leuk om mee te luisteren.

De eerste serie bestaat uit 7 afleveringen van ongeveer 8 minuten per stuk en gaat over Daniël en zijn vrienden aan de hand van het bijbelboek Daniel, hoofdstuk 1 tot en met 3.

De Bijbel om je oren! is een mooie manier om samen het Bijbelverhaal te beleven, ook leuk voor in de auto onderweg naar je vakantiebestemming of tijdens een dagje uit.

Bekijk hieronder aflevering 1 over Daniël.

Meer informatie over de hele serie vind je op de website van Anneke Doest

Naast de jeugdambtsdragers en de jongerenwerker bestaat de Taakgroep Jongeren uit een verantwoordelijke vanuit elke activiteit. Dat betekent korte lijntjes en één plek waar je terecht kunt met al je ideeën, vragen, suggesties en opmerkingen. Aanspreekpunt voor algemene zaken in het jeugdwerk is Jeroen Knol. Wil je iets weten over een specifieke activiteit? Dan kun je contact opnemen met de betreffende contactpersoon!

De taakgroep bestaat uit:

 • Jeroen Knol (jongerenwerker), jknol@sionskerkzwolle.nl
 • Hans Mateboer (jeugdouderling), jwmateboer@gmail.com
 • Annemarie Remmink, annemarieremmink@gmail.com
 • Greet Kloosterman, greetkloos@home.nl
 • José Steenbergen, jopper@sionskerkzwolle.nl

De jongerenwerker stimuleert en coördineert de activiteiten v oor kinderen en jongeren in de kerk. Samen met de voorzitter van de taakgroep is hij het aanspreekpunt voor kinderen, jongeren, ouders en belangstellenden.

De Sionskerk biedt pastoraat gericht op kinderen en jongeren. Relaties, aandacht en samenkomsten vormen de basis van dit pastoraat. De kern is elkaar zien en kennen. Vooral ook wanneer er problemen zijn, zoals met ziekte. Heb je een vraag? Zit je ergens mee? Heeft een jongere, een gezin met kinderen of jijzelf hulp nodig? Mail of bel José Steenbergen (jopper@sionskerkzwolle.nl) of tel. 06 21520912

Ook vanuit de eerder genoemde Taakgroep Jongeren krijgen jongeren van onze gemeente speciale aandacht op momenten dat het even extra nodig s. Ken jij iemand die het moeilijk heeft? Geef het door aan één van de leden van de taakgroep. In ieder geval krijgen jongeren die eindexamen doen bezoek vanuit de taakgroep.

De Sionskerk is actief op diverse sociale media. Je vindt ons op:

Deze worden onderhouden door Ray Westerkamp (rwesterkamp@sionskerkzwolle.nl)

Tijdens en rondom de eredienst is er speciale aandacht voor jou! Ook in het nieuwe seizoen organiseren wij speciale kinder- en ontmoetingsdiensten. In de tabbladen hieronder volgt een overzicht.

Ook dit seizoen zijn er naast de erediensten vor de gehele gemeente diensten voor een specifieke doelgroep. Voor deze diensten wordt ieder gemeentelid van harte uitgenodigd, maar ben JIJ in het bijzonder heel erg welkom! Je zou deze diensten ook ‘gezinsdiensten’ kunnen noemen.

In de start- en slotdienst, inseptember en juni, is er altijd speciale aandacht voor de kinderen van de basisschool en ook de Philadelphiadienst is een dienst waarvoor in het bijzonder kinderen worden uitgenodigd.

Contactpersoon voor kinderdiensten is Tine Wittenaar. (tjwittenaar@gmail.com) tel. 038-4219219

Ontmoetingsdiensten zijn voor jonge gezinnen het moment om elkaar, rond deze uitgekozen diensten, te ontmoeten. Samen de dienst voorbereiden en na de dienst koffiedrinken en taart eten. Het moment om elkaar op een vrolijke manier beter te leren kennen en om met jong en oud samen te komen. Mis niets en zet deze data in je agenda:

28 juni 2020 – ds. Ruilof van Putten

in-ter-ac-tief: onderling samenwerkend. Dat is de opzet van deze bijzondere kerkdiensten. Tijdens de diensten wordt iedereen gevraagd actief mee te doen met het zingen van liederen, aan verschillende spel- en gespreksvormen en aan het bidden. Ook is er tijd voor een korte overdenking. Van harte welkom!
De diensten beginnen om 12.30 uur (12.15 uur inloop met een kopje soep) en zijn op:

Ook meedoen? Heb je een goed idee, wil je meedenken of contact hierover?
Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Voor de kleinsten in de gemeente hebben we tijdens de kerkdiensten oppas.

Op 5 juli 2020 beginnen we weer met de oppasdienst. Wel zijn er een aantal regels:

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Kinderen worden door één volwassene gebracht.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Blijf niet langer dan nodig.
 • Ouders gaan op aanwijzing van de gastheer/-vrouw naar de oppasruimte. Per keer gaat er maximaal één ouder naar de oppasruimte. Andere gezinnen wachten tot de overdracht klaar is.
 • Bij de overdracht dient tussen ouder en vrijwilliger 1,5 meter afstand in acht genomen te worden. Kleine kinderen kunnen bijvoorbeeld in maxi-cosi of kinderwagen neergezet worden, of op de grond, waarna de vrijwilliger het kind kan oppakken. Hierbij wordt gelet op de emotionele veiligheid van het kind.

Tijdens de opvang:

 • Tussen vrijwilligers en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Zo kun jij in de kerkzaal de dienst volgen, terwijl zoon of dochter bij de oppas in goede handen is. Vragen of contact hierover? Dan kunt u terecht bij Julia van Dijk (henjvandijk@solcon.nl)

Op  zondag 12 juli starten we weer met de kindernevendienst! Wel gelden er enkele regels:

 • Kinderen gaan zelfstandig naar de kindernevendienst.
 • Vrijwilligers en kinderen bewaren zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tussen elkaar.
 • Kinderen hoeven onderling dus geen afstand tot elkaar te bewaren.

Omdat er nog maar een beperkt aantal mensen naar de kerk kunnen bieden we het kindernevendienstmateriaal ook nog steeds in aangepaste vorm aan. We hebben het materiaal zo aangepast dat het speciaal gericht is op de gezinssituatie, zodat je thuis samen met je ouders thuis kindernevendienst kunt houden. Dit materiaal is gratis beschikbaar als download voor de hele zomerperiode:

Download hier het zomerpakket:

https://cms.bibleplatform.com/app/uploads/sites/9/2020/06/Bijbel-Basics-Zomerpakket-2020-Compleet-1.pdf

Er is (vanaf 12 juli) elke zondag kindernevendienst. Gedurende de zomerperiode is er één groep. We werken met de methode Bible Basics. Dit is de kindernevendienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap. Elke zondag is er een thema en een Bijbelverhaal. Contactpersoon is Greet Kloosterman (greetkloos@home.nl) of via kindernevendienst@sionskerkzwolle.nl

Vanaf 12 juli is er gedurende de zomerperiode één groep kindernevendienst. Jullie zijn van harte welkom hierbij aan te sluiten. Bible Friends start weer vanaf september 2020.

Om de week is er voor groep 7 en 8 en de brugklas Bible Friends tijdens de kerkdienst. We volgen het bijbelleesrooster uit de jongerenbijbel die de kinderen in groep 7 cadeau krijgen. Met dat ‘cadeau’ gaan we aan het werk. Bij Bible Friends leer je wat de Bijbel is en hoe je die gebruikt. Vragen of contact hierover? Dan kun je terecht bij Gerita de Visser (geritadevisser@gmail.com)

Voor de jongeren die in klas 2, 3 of 4 van het voortgezet onderwijs zitten organiseren we iedere maand een keer jeugdkerk. Vanaf het begin van de kerkdienst mag je naar het jeugdhonk komen en met elkaar proberen we te ontdekken wat geloven inhoudt, wat de kerk daarin voor ons kan betekenen en hoe je dat praktisch zou kunnen invullen in je leven. We zullen het leuk vinden als jij er dan bij bent!

Contactpersonen: Marc Reins (mdreins@hetnet.nl) en Annemarie Remmink (annemarieremmink@gmail.com) tel. 038-453 15 83

Naast de activiteiten op zondag hebben we verschillende activiteiten waar je bij aan kunt sluiten. Als kind of jongere om mee te doen of als jongere of volwassene om mee te organiseren! Zo is er de EO-jongerendag op zaterdag 5 juni 2021. Houd je mailbox, de website, beamer en andere communicatielijnen van de kerk goed in de gaten voor updates! In de tabbladen hieronder vind je een overzicht van alle tot nu toe bekende kinder- en jongerenactiviteiten.

Wegens de maatregelen van de overheid i.v.m. het Corona-virus, zijn alle club-avonden voor de rest van het seizoen geannuleerd. We gaan kijken of we in juni nog een slotactiviteit kunnen organiseren. Hierover volgt later meer info.

Voor de midden- en bovenbouw, groep 4 t/m 7 van de basisschool, zowel jongens als meisjes, wordt om de week op vrijdagavond een club georganiseerd. Na een Bijbelverhaal en gebed doen we en leuke activiteit. Club start om 19.00 uur. En neem gerust al je vriend(inn)en mee!
Contactpersoon: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Ben je tussen de 11 en de 15 jaar? Kom dan naar Rock Steady (11-13 jr.) of Live Steady (14-15 jr.)! Op vrijdagavond om 19.00 uur gaan we in gesprek over het geloof, maar vooral ook over wat belangrijk is in jouw leven. We doen leuke spellen, eten wat lekkers en ontdekken samen meer over God.
Contactpersoon: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Catechisatie saai?
Nee hoor!
We nodigen je uit om wekelijks op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in het jeugdhonk van de Sionskerk te komen.
We ontmoeten, praten en denken na, met leuke jongeren van jouw leeftijd over:

 • wie God is,
 • wat Hij in je leven wil doen,
 • en hoe je dit in je dagelijks leven kunt toepassen en vorm kan geven aan het leven als Christen.

Ben je 16 t/m 18 jaar dan ben je van harte uitgenodigd voor de catechisatie voor het komende seizoen.

Doe je mee of wil je meer informatie:
Annemarie Remmink (annemarieremmink@gmail.com) tel. 038-453 15 83

Voor in de kerk hangt een wereldkaart. Hiermee vragen we aandacht voor kinderen die overal ter wereld in armoede leven.
Door veel gemeenteleden worden wereldwijd veel kinderen ondersteund. Op het bord hangen de foto’s van alle kinderen die een sponsor hebben in onze kerk. Het maakt niet uit via welke organisatie. De leiding van de kindernevendienst neemt iedere zondag een foto mee om met de kinderen te bidden voor dit ene kind. Hangt de foto van jullie sponsorkind er nog niet bij? Neem dan contact op met Greet Kloosterman: greetkloos@home.nl, tel. 038-453 49 42.

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst overnacht in de kerk met de kinderen en tieners. We hebben spelletjes gedaan en samen gegeten. Op dit moment is de datum voor komend jaar nog niet bekend. Zodra we het weten, krijgen jullie weer een uitnodiging om je aan te melden.

Sirkelslag KIDS is een spannend en interactief spel tussen kindergroepen (8-12 jaar) uit heel Nederland. We speelden het spel op vrijdagavond 15 november gewoon vanuit het jeugdhonk van de Sionskerk. Onze groep speelde tegen honderden andere groepen uit heel Nederland.

In november 2020 doen we weer mee. Houd de website in de gaten voor updates.

Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen (12-16 jaar) uit heel Nederland. We hebben het spel op vrijdagavond 7 februari 2020 vanuit de Sionskerk online tegen honderden andere groepen uit heel Nederland gespeeld. We zijn op plaats 365 (van de 661) geëindigd. Volgend jaar, in februari 2021 doen we natuurlijk weer mee!

Voor alle vrijwilligers die in het jeugdwerk actief zijn is er jaarlijks en toerustingsavond. Deze avond is bedoeld om je eigen positie in het jeugdwerk te v ersterken en met niewue energie het komende seizoen te beginnen.
Als je wilt mag je mee-eten  vanaf 18.00 uur (opgeven verplicht) of je schuift om 19.30 uur aan bij de start van het programma. We organiseren de avond smaen met de Jeruzalemkerk en de VEG. Van harte welkom!
Wanneer: Donderdag 1 oktober 2020
Hoe laat: 18.00 uur eten (opgeven verplicht), 19.30 uur start programma
Waar: Locatie is nog niet bekend.
Voor wie: Alle vrijwilligers in het jeugdwerk
Meer info en opgeven voor eten: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Doet uw kind dit seizoen mee aan één van de jeugdactiviteiten? Of wilt u meer weten over het jeugdwerk? Kom dan naar de evaluatie aan het eind van het seizoen.
Aansluitend aan de morgendienst praten we u bij over het afgelopen seizoen en kunt u uw reacties, vragen, complimenten en kritische opmerkingen aan ons kwijt. Op die manier kunnen we samen werken aan een nog beter jeugdwerkprogramma dat aansluit bij uw kind.
Wanneer: Datum in 2021 nog onbekend.
Hoe laat: Aansluitend aan de morgendienst (+/- 11.30 uur)
Waar: Sionskerk
Voor wie: Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar
Meer info: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Speciaal voor de kinderen in arme landen die nooit een cadeau krijgen, houden we elk jaar weer de schoenendoosactie.

Op dit moment is er nog geen informatie bekend over de schoenendoosactie 2020 welke in het najaar zal plaatsvinden. Zodra er meer nieuws is melden we dat hier.

Contactpersoon: Tine Wittenaar, tjwittenaar@gmail.com, tel. 038 421 92 19

Agenda-overzicht