“De Heer zegt tegen zijn volk: Ik heb je gemaakt. Ik heb je het leven gegeven, nog voordat je geboren was. Ik help je altijd. Want jij bent mijn dienaar, jou heb ik uitgekozen. (…) En zoals ik water geef aan het droge land, zo zal ik mijn geest geven aan je nakomelingen. Ik zal hun een gelukkig leven geven. Door mijn geest zal het goed gaan met je nakomelingen. Net zoals planten goed groeien als het regent. En net zoals bomen goed groeien als ze langs het water staan.” (Jesaja 44: 2-4 BGT)

De bovenstaande belofte gaf God in de Bijbel. Wij willen in ons jeugdwerk kinderen en jongeren een plek bieden waarin zij kunnen groeien en waarin hun geloof mag ontkiemen.

In onze Sionskerkgemeente hebben we kinder- en jongerenwerk. Met verschillende mensen, door activiteiten en kerkdiensten willen we kinderen en jongeren kennis laten maken met God. De God die ons allemaal allang kent. Met vele ouders, vrijwilligers, ouderlingen, diakenen, de predikant en de jongerenwerker willen we jou betrekken in de kerk en met hoofd, hart en handen leren wie God is. We doen dit met een enthousiaste groep mensen. De organisatie van het jongerenwerk ligt in handen van de Taakgroep jongeren.

PaasChallenge ‘Alles komt goed?!’

In de PaasChallenge ‘Alles komt goed?!’ ontdekken we de boodschap van Jezus. Je ontdekt wat hij dacht en hoe hij reageerde op overheersers en het egoïsme dat hij om zich heen zag. We ontdekken de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken na over het einde van het kwaad en duisternis.

Uitleg bij het thema

De historische setting van de PaasChallenge ‘Alles komt goed?!’ is de aanwezige macht van Rome met het geweld, vrede door het zwaard (Pax Romana) en uitputtende belasting.

En dan is er opeens een profeet die aankondigt dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen. Hij gaat een nieuwe wereld scheppen met nieuwe mensen. De volgelingen van deze profeet willen best leven in dat nieuwe rijk van God, maar worstelen met hun eigen duistere zijden: geweld, twijfel, obsessie, hebzucht en exclusiviteit. Overwint God ook de donkere kanten in hun leven?

In het spel ben jij een volgeling van Jezus met een bepaald verlangen naar heelheid, maar ook met schaduwzijden. Je kan ook leren om te worden zoals Jezus.

Het kent twee spelprincipes:

 • Weerwolven van Wakkerdam. We hebben geheime identiteiten en proberen die verborgen te houden voor elkaar.
 • Wie is de Mol? Eén van de deelnemers vervult de rol van Jezus. Net als in ‘Wie is de Mol?’

Doelgroep

Het spel is geschikt voor jongeren van ca 10 t/m 17 jaar. Doe jij ook mee? Meld je dan even aan bij Jeroen Knol: 06-26305286

Datum & tijd

Het spel bevat een programma voor een avond. We spelen de PaasChallenge  op woensdagavond 13 april 2022, om 20.00u.

Groepsgrootte

We spelen het spel met een groep van minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers.

Naast de jeugdambtsdragers en de jongerenwerker bestaat de Taakgroep Jongeren uit een verantwoordelijke vanuit elke activiteit. Dat betekent korte lijntjes en één plek waar je terecht kunt met al je ideeën, vragen, suggesties en opmerkingen. Aanspreekpunt voor algemene zaken in het jeugdwerk is Jeroen Knol. Wil je iets weten over een specifieke activiteit? Dan kun je contact opnemen met de betreffende contactpersoon!

De taakgroep bestaat uit:

 • Jeroen Knol (jongerenwerker), jknol@sionskerkzwolle.nl
 • Annemarie Remmink, annemarieremmink@gmail.com
 • Greet Kloosterman, greetkloos@home.nl
 • José Steenbergen, jopper@sionskerkzwolle.nl
 • Gerita de Visser, geritadevisser@gmail.com
 • Dewi Telehala, sdtelehala@gmail.com
 • Aletta van Vilsteren, alettevv@gmail.com

De jongerenwerker stimuleert en coördineert de activiteiten v oor kinderen en jongeren in de kerk. Samen met de voorzitter van de taakgroep is hij het aanspreekpunt voor kinderen, jongeren, ouders en belangstellenden.

De Sionskerk biedt pastoraat gericht op kinderen en jongeren. Relaties, aandacht en samenkomsten vormen de basis van dit pastoraat. De kern is elkaar zien en kennen. Vooral ook wanneer er problemen zijn, zoals met ziekte. Heb je een vraag? Zit je ergens mee? Heeft een jongere, een gezin met kinderen of jijzelf hulp nodig? Mail of bel José Steenbergen (jopper@sionskerkzwolle.nl) of tel. 06 21520912

Ook vanuit de eerder genoemde Taakgroep Jongeren krijgen jongeren van onze gemeente speciale aandacht op momenten dat het even extra nodig is. Ken jij iemand die het moeilijk heeft? Geef het door aan één van de leden van de taakgroep. In ieder geval krijgen jongeren die eindexamen doen bezoek vanuit de taakgroep.

De Sionskerk is actief op diverse sociale media. Je vindt ons op:

Deze worden onderhouden door Ray Westerkamp (rwesterkamp@sionskerkzwolle.nl)

Tijdens en rondom de eredienst is er speciale aandacht voor jou! Ook in het nieuwe seizoen organiseren wij speciale kinder- en ontmoetingsdiensten. In de tabbladen hieronder volgt een overzicht.

Voor de kleinsten in de gemeente hebben we tijdens de kerkdiensten oppas. Zo kun jij in de kerkzaal de dienst volgen, terwijl zoon of dochter bij de oppas in goede handen is. Vragen of contact hierover? Dan kunt u terecht bij Alette Elburg. Aanmelden via e-mail is verplicht (voor zaterdag 18:00 uur) oppas@sionskerkzwolle.nl

Elke zondag is er kindernevendienst tijdens de kerkdienst. Er zijn twee groepen. De jongste groep is voor de kinderen van groep 1 tot en met 3, de oudste groep voor groep 4 tot en met 6 van de basisschool. We werken met de methode Bible Basics. Dit is de kindernevendienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap. Elke zondag is er een thema en een Bijbelverhaal. Contactpersoon is Greet Kloosterman (greetkloos@home.nl) of via kindernevendienst@sionskerkzwolle.nl

Om de week is er voor groep 7 en 8 en de brugklas Bible Friends tijdens de kerkdienst. We volgen het bijbelleesrooster uit de jongerenbijbel die de kinderen in groep 7 cadeau krijgen. Met dat ‘cadeau’ gaan we aan het werk. Bij Bible Friends leer je wat de Bijbel is en hoe je die gebruikt. Vragen of contact hierover? Dan kun je terecht bij Gerita de Visser (geritadevisser@gmail.com)

Voor de jongeren die in klas 2, 3 of 4 van het voortgezet onderwijs zitten organiseren we iedere maand een keer jeugdkerk. Vanaf het begin van de kerkdienst mag je naar het jeugdhonk komen en met elkaar proberen we te ontdekken wat geloven inhoudt, wat de kerk daarin voor ons kan betekenen en hoe je dat praktisch zou kunnen invullen in je leven. We zullen het leuk vinden als jij er dan bij bent!

Contactpersoon: Annemarie Remmink (annemarieremmink@gmail.com) tel. 038-453 15 83

Ook dit seizoen zijn er naast de erediensten voor de gehele gemeente diensten voor een specifieke doelgroep. Voor deze diensten wordt ieder gemeentelid van harte uitgenodigd, maar ben JIJ in het bijzonder heel erg welkom! Je zou deze diensten ook ‘gezinsdiensten’ kunnen noemen. De volgende diensten zijn gepland:

14 april 2022 – 19.00 uur Kinderdienst op Witte Donderdag.

Voor de dienst op Witte Donderdag is er The Passion op het kerkplein. Hierbij is onze Knabbelwagen met pannekoeken aanwezig!

In de slotdienst, op 19 juni 2022 is er speciale aandacht voor de kinderen van de basisschool.

In-ter-ac-tief: onderling samenwerkend. Dat is de opzet van deze bijzondere kerkdiensten. Tijdens de diensten wordt iedereen gevraagd mee tedoen met het zingen van liederen, aan verschillende spel- en gespreksvormen en aan het bidden. Ook is er tijd voor een korte overdenking. Van harte welkom!
De diensten beginnen om 12.30 uur (12.15 uur inloop met een kopje soep) en zijn op:
24 april: VEG (Hogenkampsweg 25) – Jeroen Knol, thema: Waarom leef ik?

Ontmoetingsdiensten zijn voor jonge gezinnen het moment om elkaar, rond deze uitgekozen diensten, te ontmoeten. Samen de dienst voorbereiden en na de dienst koffiedrinken en taart eten. Het moment om elkaar op een vrolijke manier beter te leren kennen en om met jong en oud samen te komen. Mis niets en zet deze datum in je agenda:
26 juni 2022                ds. R. van Putten

Naast de activiteiten op zondag hebben we verschillende activiteiten waar je bij aan kunt sluiten. Als kind of jongere om mee te doen of als jongere of volwassene om mee te organiseren! Houd je mailbox, de website, beamer en andere communicatielijnen van de kerk goed in de gaten voor updates! In de tabbladen hieronder vind je een overzicht van alle tot nu toe bekende kinder- en jongerenactiviteiten.

Voor de midden- en bovenbouw, groep 4 t/m 7 van de basisschool, zowel jongens als meisjes, wordt om de week op vrijdagavond een club georganiseerd. Na een Bijbelverhaal en gebed doen we en leuke activiteit. Club start om 19.00 uur. En neem gerust al je vriend(inn)en mee!
Contactpersoon: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

De data voor dit seizoen zijn:
1 april
22 april
13 mei
3 juni (slotfeest!)

Ben je tussen de 11 en de 15 jaar? Kom dan naar Rock Steady (11-13 jr.) of Live Steady (14-15 jr.)! Op vrijdagavond om 19.00 uur gaan we in gesprek over het geloof, maar vooral ook over wat belangrijk is in jouw leven. We doen leuke spellen, eten wat lekkers en ontdekken samen meer over God.
Contactpersoon: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

De data voor dit seizoen zijn:
1 april
22 april
13 mei
3 juni (slotfeest!)

Catechisatie saai?
Nee hoor!
We nodigen je uit om wekelijks op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in het jeugdhonk van de Sionskerk te komen.
We ontmoeten, praten en denken na, met leuke jongeren van jouw leeftijd over:

 • wie God is,
 • wat Hij in je leven wil doen,
 • en hoe je dit in je dagelijks leven kunt toepassen en vorm kan geven aan het leven als Christen.

Ben je 16 t/m 20 jaar dan ben je van harte uitgenodigd voor de catechisatie voor dit komende seizoen.

Doe je mee of wil je meer informatie:
Annemarie Remmink (annemarieremmink@gmail.com) tel. 038-453 15 83

Voor in de kerk hangt een wereldkaart. Hiermee vragen we aandacht voor kinderen die overal ter wereld in armoede leven.
Door veel gemeenteleden worden wereldwijd veel kinderen ondersteund. Op het bord hangen de foto’s van alle kinderen die een sponsor hebben in onze kerk. Het maakt niet uit via welke organisatie. De leiding van de kindernevendienst neemt iedere zondag een foto mee om met de kinderen te bidden voor dit ene kind. Hangt de foto van jullie sponsorkind er nog niet bij? Neem dan contact op met Greet Kloosterman: greetkloos@home.nl, tel. 038-453 49 42.

In 2018  hebben we voor het eerst overnacht in de kerk met de kinderen en tieners. We hebben spelletjes gedaan en samen gegeten. We willen graag opnieuw een kamp organiseren maar op dit moment is de datum hiervoor nog niet bekend. Zodra we het weten, krijgen jullie weer een uitnodiging om je aan te melden.

Vrijdagavond 20 november is Sirkelslag KIDS gespeeld. Samen met meer dan 300 teams door heel Nederland zijn op reis gegaan en hebben de apostel Paulus gevolgd op zijn rondreis om het goede verhaal van Jezus en God te delen.

Foto’s van deze activiteit vind je hier op de jeugd-pagina van de website.

Wegens de huidige corona-maatregelen is deze avond uitgesteld. Zodra er een nieuwe datum bekend is geven we dit hier door.

Voor alle vrijwilligers die in het jeugdwerk actief zijn is er jaarlijks en toerustingsavond. Deze avond is bedoeld om je eigen positie in het jeugdwerk te v ersterken en met nieuwe energie het komende seizoen te beginnen.

Doet uw kind dit seizoen mee aan één van de jeugdactiviteiten? Of wilt u meer weten over het jeugdwerk? Kom dan naar de evaluatie aan het eind van het seizoen. Aansluitend aan de morgendienst praten we u bij over het afgelopen seizoen en kunt u uw reacties, vragen, complimenten en kritische opmerkingen aan ons kwijt. Op die manier kunnen we samen werken aan een nog beter jeugdwerkprogramma dat aansluit bij uw kind.
Wanneer: zondag 22 mei 2022
Hoe laat: Aansluitend aan de morgendienst (+/- 11.00 uur)
Waar: Sionskerk
Voor wie: Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar
Meer info: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Agenda-overzicht