“De Heer zegt tegen zijn volk: Ik heb je gemaakt. Ik heb je het leven gegeven, nog voordat je geboren was. Ik help je altijd. Want jij bent mijn dienaar, jou heb ik uitgekozen. (…) En zoals ik water geef aan het droge land, zo zal ik mijn geest geven aan je nakomelingen. Ik zal hun een gelukkig leven geven. Door mijn geest zal het goed gaan met je nakomelingen. Net zoals planten goed groeien als het regent. En net zoals bomen goed groeien als ze langs het water staan.” (Jesaja 44: 2-4 BGT)

De bovenstaande belofte gaf God in de Bijbel. Wij willen in ons jeugdwerk kinderen en jongeren een plek bieden waarin zij kunnen groeien en waarin hun geloof mag ontkiemen.

In onze Sionskerkgemeente hebben we kinder- en jongerenwerk. Met verschillende mensen, door activiteiten en kerkdiensten willen we kinderen en jongeren kennis laten maken met God. De God die ons allemaal allang kent. Met vele ouders, vrijwilligers, ouderlingen, diakenen, de predikant en de jongerenwerker willen we jou betrekken in de kerk en met hoofd, hart en handen leren wie God is. We doen dit met een enthousiaste groep mensen. De organisatie van het jongerenwerk ligt in handen van de Taakgroep jongeren.

Op deze pagina houden we je op de hoogte van wat de corona-maatregelen betekenen voor het jeugdwerk.

Op dit moment zijn alle kerkdiensten t/m 31 mei afgelast.

Vanaf 1 juni komt er ruimte voor kerkdiensten t/m 30 personen. Ook komt er ruimte voor het jeugdwerk. De landelijke maatregelen zijn als volgt:
Onder 4 jaar (oppasdienst) is jeugdwerk toegestaan.
Kinderen van 4 tot 12 jaar mogen binnen samenkomen, maar moeten 1,5m afstand bewaren tot de begeleiding.
Kinderen vanaf 12 jaar mogen alleen buiten samenkomen met inachtneming van 1,5m afstand tot elkaar.

Wat dit concreet betekent voor het jeugdwerk in onze gemeente wordt op dit moment uitgewerkt in een gebruiksplan. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben communiceren we hierover via deze pagina. Tot die tijd kun je er vanuit gaan dat activiteiten nog niet doorgaan. (m.u.v. online-activiteiten)

In het tabblad hieronder plaats ik regelmatig nieuwe updates om zelf thuis mee aan de slag te gaan.

Daarnaast kun je onder het tabblad ‘kindernevendienst’ het materiaal van Bijbel  Basics voor deze week voor thuis vinden. Zo maak je thuis je eigen kindernevendienst!

Hemelvaart, Jezus laat ons niet alleen – ‘coronaproof’

Met Hemelvaart herdenken we dat Jezus naar de hemel ging. Met deze werkvorm voor jong en oud ga je aan de slag met dit bijbelverhaal. Je ontdekt dat Jezus wel naar de hemel gaat, maar dat dat niet betekent dat Hij ons verlaat.

Hemelvaart Jezus laat ons niet alleen – coronaproof

Wil je liever thuis je eigen kindernevendienst houden? Kijk dan onder het tabblad kindernevendienst en download het materiaal voor Bijbel Basics – thuis!

Ben jij de lockdown ook zo zat? Dan is het nu tijd voor actie! Slaap op 30 mei een nachtje buiten tijdens de Nationale Nacht Zonder Dak en laat je sponsoren voor het Corona Noodhulpfonds van Tear.

Voor mensen in arme gebieden is honger nu een groot gevaar. Doordat ze binnen moeten blijven, kunnen ze geen geld verdienen. Tear schiet hen te hulp. Jij ook?

Doe mee aan de Nationale Nacht Zonder Dak! 😊💪

Tijdens deze avond en nacht hebben we natuurlijk contact met elkaar online en kunnen we elkaars krotjes bewonderen.

Wil je meedoen of meer informatie? Geef je dan op bij Gerita de Visser via app/telefoon/mail

Als het kan graag voor 24 mei.

geritadevisser@gmail.com of 06-13060300

BEAM, het jongerenmerk van de EO, zendt op Hemelvaartsdag en de twee zondagen erna een dienst uit voor jongeren. Deze diensten gaan we samen kijken! Iedereen natuurlijk vanuit zijn eigen huis, helemaal coronaproof!

Daarnaast krijgen jullie vanaf zondag 24 mei iedere dag een opdracht.
De PinksterChallenge bestaat uit zeven opdrachten die allemaal te maken maken hebben met Pinksteren. We maken dit – voor sommigen misschien wat zweverige – feest in deze challenge nog wat zweveriger. De opdrachten draaien namelijk om een vliegtuig dat je gaat vouwen. Het vliegtuig is de hoofdrolspeler in dit verhaal!

Wil je meedoen, en zit je nog niet in één van de app-groepen (jeugdkerk, rock steady of bible friends)? Neem dan even contact op met Jeroen Knol (06-26305286).

Naast de jeugdambtsdragers en de jongerenwerker bestaat de Taakgroep Jongeren uit een verantwoordelijke vanuit elke activiteit. Dat betekent korte lijntjes en één plek waar je terecht kunt met al je ideeën, vragen, suggesties en opmerkingen. Aanspreekpunt voor algemene zaken in het jeugdwerk is Jeroen Knol. Wil je iets weten over een specifieke activiteit? Dan kun je contact opnemen met de betreffende contactpersoon!

De taakgroep bestaat uit:

  • Jeroen Knol (jongerenwerker), jknol@sionskerkzwolle.nl
  • Annemarie Remmink, annemarieremmink@gmail.com
  • Greet Kloosterman, greetkloos@home.nl
  • José Steenbergen, jopper@sionskerkzwolle.nl

De jongerenwerker stimuleert en coördineert de activiteiten v oor kinderen en jongeren in de kerk. Samen met de voorzitter van de taakgroep is hij het aanspreekpunt voor kinderen, jongeren, ouders en belangstellenden.

De Sionskerk biedt pastoraat gericht op kinderen en jongeren. Relaties, aandacht en samenkomsten vormen de basis van dit pastoraat. De kern is elkaar zien en kennen. Vooral ook wanneer er problemen zijn, zoals met ziekte. Heb je een vraag? Zit je ergens mee? Heeft een jongere, een gezin met kinderen of jijzelf hulp nodig? Mail of bel José Steenbergen (jopper@sionskerkzwolle.nl) of tel. 06 21520912

Ook vanuit de eerder genoemde Taakgroep Jongeren krijgen jongeren van onze gemeente speciale aandacht op momenten dat het even extra nodig s. Ken jij iemand die het moeilijk heeft? Geef het door aan één van de leden van de taakgroep. In ieder geval krijgen jongeren die eindexamen doen bezoek vanuit de taakgroep.

De Sionskerk is actief op diverse sociale media. Je vindt ons op:

Deze worden onderhouden door Ray Westerkamp (rwesterkamp@sionskerkzwolle.nl)

Tijdens en rondom de eredienst is er speciale aandacht voor jou! Ook in het nieuwe seizoen organiseren wij speciale kinder- en ontmoetingsdiensten. In de tabbladen hieronder volgt een overzicht.

Ook dit seizoen zijn er naast de erediensten vor de gehele gemeente diensten voor een specifieke doelgroep. Voor deze diensten wordt ieder gemeentelid van harte uitgenodigd, maar ben JIJ in het bijzonder heel erg welkom! Je zou deze diensten ook ‘gezinsdiensten’ kunnen noemen.

In de start- en slotdienst, inseptember en juni, is er altijd speciale aandacht voor de kinderen van de basisschool en ook de Philadelphiadienst is een dienst waarvoor in het bijzonder kinderen worden uitgenodigd.

Contactpersoon voor kinderdiensten is Tine Wittenaar. (tjwittenaar@gmail.com) tel. 038-4219219

Ontmoetingsdiensten zijn voor jonge gezinnen het moment om elkaar, rond deze uitgekozen diensten, te ontmoeten. Samen de dienst voorbereiden en na de dienst koffiedrinken en taart eten. Het moment om elkaar op een vrolijke manier beter te leren kennen en om met jong en oud samen te komen. Mis niets en zet deze data in je agenda:

28 juni 2020 – ds. Ruilof van Putten

in-ter-ac-tief: onderling samenwerkend. Dat is de opzet van deze bijzondere kerkdiensten. Tijdens de diensten wordt iedereen gevraagd actief mee te doen met het zingen van liederen, aan verschillende spel- en gespreksvormen en aan het bidden. Ook is er tijd voor een korte overdenking. Van harte welkom!
De diensten beginnen om 12.30 uur (12.15 uur inloop met een kopje soep) en zijn op:

29 maart 2020 – Henk van Dam – vervalt i.v.m. corona-virus

Ook meedoen? Heb je een goed idee, wil je meedenken of contact hierover?
Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Voor de kleinsten in de gemeente hebben we tijdens de kerkdiensten oppas.
Zo kun jij in de kerkzaal de dienst volgen, terwijl zon of dochter bij de oppas in goede handen is. Vragen of contact hierover? Dan kunt u terecht bij Julia van Dijk (henjvandijk@solcon.nl)

De komende weken gaat het leven allemaal net even anders dan we gewend zijn. Maar gelukkig kun je nog steeds mooie momenten hebben rond de Bijbel, gewoon thuis aan de keukentafel. Omdat de kerkdiensten tijdens deze zondagen niet doorgaan, bieden we voor de komende zondagen het Bijbel Basics materiaal ook in aangepaste vorm aan. We hebben het materiaal zo aangepast dat het speciaal gericht is op de gezinssituatie, zodat je thuis samen met je ouders thuis kindernevendienst kunt houden. Dit materiaal is gratis beschikbaar als download.

Download hier het materiaal voor komende zondag 24 mei:

De Heer is mijn herder – leeswijzer

De Heer is mijn herder – bouwstenen

Download hier het materiaal van afgelopen zondag 17 mei:

David en Abigaïl – leeswijzer

David en Abigaïl – werkbladen

Gedurende de komende tijd is er nog geen kindernevendienst in de kerk. Zodra deze weer start, vermelden we het hier.

Normaal gesproken is er elke zondag kindernevendienst.. Er zijn twee groepen. De jongste groep is voor de kinderen van groep 1 tot en met 3, de oudste groep voor groep 4 tot en met 6 van de basisschool. We werken met de methode Bible Basics. Dit is de kindernevendienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap. Elke zondag is er een thema en een Bijbelverhaal. Contactpersoon is Greet Kloosterman (greetkloos@home.nl) of via kindernevendienst@sionskerkzwolle.nl

Om de week is er voor groep 7 en 8 en de brugklas Bible Friends tijdens de kerkdienst. We volgen het bijbelleesrooster uit de jongerenbijbel die de kinderen in groep 7 cadeau krijgen. Met dat ‘cadeau’ gaan we aan het werk. Bij Bible Friends leer je wat de Bijbel is en hoe je die gebruikt. Vragen of contact hierover? Dan kun je terecht bij Gerita de Visser (geritadevisser@gmail.com)

Voor de jongeren die n klas 2, 3 of 4 van het voortgezet onderwijs zitten organiseren we iedere maand een keer jeugdkerk. Vanaf het begin van de kerkdienst mag je naar het jeugdhonk komen en met elkaar proberen we te ontdekken wat geloven inhoudt, wat de kerk daarin voor ons kan betekenen en hoe je dat praktisch zou kunnen invullen in je leven. We zullen het leuk vinden als jij er dan bij bent!

De data voor jeugdkerk zijn:
12 april en 10 mei 2020.
Contactpersonen: Marc Reins (mdreins@hetnet.nl) en Annemarie Remmink (annemarieremmink@gmail.com) tel. 038-453 15 83

Naast de activiteiten op zondag hebben we verschillende activiteiten waar je bij aan kunt sluiten. Als kind of jongere om mee te doen of als jongere of volwassene om mee te organiseren! Zo is er de EO-jongerendag op zaterdag 6 juni 2020. Houd je mailbox, de website, beamer en andere communicatielijnen van de kerk goed in de gaten voor updates! In de tabbladen hieronder vind je een overzicht van alle tot nu toe bekende kinder- en jongerenactiviteiten.

Wegens de maatregelen van de overheid i.v.m. het Corona-virus, zijn alle club-avonden voor de rest van het seizoen geannuleerd. We gaan kijken of we in juni nog een slotactiviteit kunnen organiseren. Hierover volgt later meer info.

Voor de midden- en bovenbouw, groep 4 t/m 7 van de basisschool, zowel jongens als meisjes, wordt om de week op vrijdagavond een club georganiseerd. Na een Bijbelverhaal en gebed doen we en leuke activiteit. Club start om 19.00 uur. En neem gerust al je vriend(inn)en mee!
Contactpersoon: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Let op: I.v.m. het corona-virus zijn de Steady-avonden niet in de Sionskerk. We houden online-ontmoetingen. Wil je meedoen? Neem dan even contact op met Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl / 06-26305286)

Ben je tussen de 11 en de 15 jaar? Kom dan naar Rock Steady (11-13 jr.) of Live Steady (14-15 jr.)! Op vrijdagavond om 19.00 uur gaan we in gesprek over het geloof, maar vooral ook over wat belangrijk is in jouw leven. We doen leuke spellen, eten wat lekkers en ontdekken samen meer over God.
Contactpersoon: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

De laatste datum voor Club, Rock Steady & Live Steady is:
29 mei

Catechisatie saai?
Nee hoor!
We nodigen je uit om wekelijks op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in het jeugdhonk van de Sionskerk te komen.
We ontmoeten, praten en denken na, met leuke jongeren van jouw leeftijd over:

  • wie God is,
  • wat Hij in je leven wil doen,
  • en hoe je dit in je dagelijks leven kunt toepassen en vorm kan geven aan het leven als Christen.

Ben je 16 t/m 18 jaar dan ben je van harte uitgenodigd voor de catechisatie voor het komende seizoen.

Doe je mee of wil je meer informatie:
Annemarie Remmink (annemarieremmink@gmail.com) tel. 038-453 15 83

Voor in de kerk hangt een wereldkaart. Hiermee vragen we aandacht voor kinderen die overal ter wereld in armoede leven.
Door veel gemeenteleden worden wereldwijd veel kinderen ondersteund. Op het bord hangen de foto’s van alle kinderen die een sponsor hebben in onze kerk. Het maakt niet uit via welke organisatie. De leiding van de kindernevendienst neemt iedere zondag een foto mee om met de kinderen te bidden voor dit ene kind. Hangt de foto van jullie sponsorkind er nog niet bij? Neem dan contact op met Greet Kloosterman: greetkloos@home.nl, tel. 038-453 49 42.

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst overnacht in de kerk met de kinderen en tieners. We hebben spelletjes gedaan en samen gegeten. Op dit moment is de datum voor komend jaar nog niet bekend. Zodra we het weten, krijgen jullie weer een uitnodiging om je aan te melden.

Sirkelslag KIDS is een spannend en interactief spel tussen kindergroepen (8-12 jaar) uit heel Nederland. We speelden het spel op vrijdagavond 15 november gewoon vanuit het jeugdhonk van de Sionskerk. Onze groep speelde tegen honderden andere groepen uit heel Nederland.

In november 2020 doen we weer mee. Houd de website in de gaten voor updates.

Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen (12-16 jaar) uit heel Nederland. We hebben het spel op vrijdagavond 7 februari 2020 vanuit de Sionskerk online tegen honderden andere groepen uit heel Nederland gespeeld. We zijn op plaats 365 (van de 661) geëindigd. Volgend jaar, in februari 2021 doen we natuurlijk weer mee!

Voor alle vrijwilligers die in het jeugdwerk actief zijn is er jaarlijks en toerustingsavond. Deze avond is bedoeld om je eigen positie in het jeugdwerk te v ersterken en met niewue energie het komende seizoen te beginnen.
Als je wilt mag je mee-eten  vanaf 18.00 uur (opgeven verplicht) of je schuift om 19.30 uur aan bij de start van het programma. We organiseren de avond smaen met de Jeruzalemkerk en de VEG. Van harte welkom!
Wanneer: Donderdag 1 oktober 2020
Hoe laat: 18.00 uur eten (opgeven verplicht), 19.30 uur start programma
Waar: Locatie is nog niet bekend.
Voor wie: Alle vrijwilligers in het jeugdwerk
Meer info en opgeven voor eten: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Doet uw kind dit seizoen mee aan één van de jeugdactiviteiten? Of wilt u meer weten over het jeugdwerk? Kom dan naar de evaluatie op zondag 14 juni 2020.
Aansluitend aan de morgendienst praten we u bij over het afgelopen seizoen en kunt u uw reacties, vragen, complimenten en kritische opmerkingen aan ons kwijt. Op die manier kunnen we samen werken aan een nog beter jeugdwerkprogramma dat aansluit bij uw kind.
Wanneer: Zondag 14 juni 2020
Hoe laat: Aansluitend aan de morgendienst (+/- 11.30 uur)
Waar: Sionskerk
Voor wie: Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar
Meer info: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Speciaal voor de kinderen in arme landen die nooit een cadeau krijgen, houden we elk jaar weer de schoenendoosactie.

Op dit moment is er nog geen informatie bekend over de schoenendoosactie 2020 welke in het najaar zal plaatsvinden. Zodra er meer nieuws is melden we dat hier.

Contactpersoon: Tine Wittenaar, tjwittenaar@gmail.com, tel. 038 421 92 19

Agenda-overzicht