“De Heer zegt tegen zijn volk: Ik heb je gemaakt. Ik heb je het leven gegeven, nog voordat je geboren was. Ik help je altijd. Want jij bent mijn dienaar, jou heb ik uitgekozen. (…) En zoals ik water geef aan het droge land, zo zal ik mijn geest geven aan je nakomelingen. Ik zal hun een gelukkig leven geven. Door mijn geest zal het goed gaan met je nakomelingen. Net zoals planten goed groeien als het regent. En net zoals bomen goed groeien als ze langs het water staan.” (Jesaja 44: 2-4 BGT)

De bovenstaande belofte gaf God in de Bijbel. Wij willen in ons jeugdwerk kinderen en jongeren een plek bieden waarin zij kunnen groeien en waarin hun geloof mag ontkiemen.

In onze Sionskerkgemeente hebben we kinder- en jongerenwerk. Met verschillende mensen, door activiteiten en kerkdiensten willen we kinderen en jongeren kennis laten maken met God. De God die ons allemaal allang kent. Met vele ouders, vrijwilligers, ouderlingen, diakenen, de predikant en de jongerenwerker willen we jou betrekken in de kerk en met hoofd, hart en handen leren wie God is. We doen dit met een enthousiaste groep mensen. De organisatie van het jongerenwerk ligt in handen van de Taakgroep jongeren.

Sterrenjacht

Weet je nog? In het voorjaar, toen jullie niet meer naar school mochten vanwege Corona hadden veel mensen een beer voor hun raam gezet. Die konden kinderen dan gaan zoeken als ze aan het buiten spelen waren. Berenjacht noemden we dat.

Nu hebben we weer zoiets bedacht. We zouden het leuk vinden als jullie nu mee gaan doen aan een sterrenjacht. Zoals je misschien weet wijst de ster naar de geboorte van de Here Jezus. Daar denken we aan met Kerst. En vier zondagen voor Kerst begint Advent en veel mensen hangen dan een ster voor hun raam. Hoeveel sterren kun jij vinden?

Het gaat zo:

 • Zoek een lichtende ster achter een raam in je eigen wijk.
 • Schrijf het adres op een lijst.
 • Lever de lijst in op 24 december tussen 15:00 uur en 16:30 uur bij de Knabbelen- en Babbelenkar op het kerkplein bij de Sionskerk.
 • Bij inlevering van 20 adressen krijg je chocomol en een pannenkoek en bovendien een klein cadeautje.

Veel succes en we wensen je veel plezier met de sterrenjacht.

Download hier de invullijst: Resultaat Sterrenjacht

Op deze pagina houden we je op de hoogte van wat de corona-maatregelen betekenen voor het jeugdwerk.

De tijdelijke extra maatregelen per 15 december 2020 zetten helaas een streep door veel jeugdwerkactiviteiten. Alle fysieke bijeenkomsten van jeugdgroepen zijn verboden. Dit geldt voor zowel binnen- als buitenactiviteiten. Alleen fysieke jeugdactiviteiten als onderdeel van de eredienst zijn toegestaan. Omdat ook onze kerkdiensten zonder bezoekers plaatsvinden ligt het fysieke jeugdwerk momenteel stil. Voor enkele activiteiten zoeken we een online alternatief, kijk hiervoor bij de tabbladen hieronder.

Kerst met de Bromvlieg

Dit jaar heeft kinderkoor de Bromvlieg uit Zwolle een hele speciale kerstvoorstelling gemaakt. Online, vanaf huis, hebben alle Bromvliegen een lied ingezongen en vervolgens is alles samengevoegd tot deze prachtige kerstviering. We hopen dat u hiervan erg zult genieten!

Op Kerstavond om 19.00u is deze kerstvoorstelling te bekijken via Youtube.

Wil je meekijken? Kijk dan op de Facebook-pagina van de Bromvlieg Hier wordt op kerstavond bekend gemaakt via welke link de voorstelling te bekijken is.
Of houd het YouTube-kanaal in de gaten.

Deel de link met opa, oma, oom, tante, vrienden en wie u nog meer kunt verzinnen. Zo kunnen we met elkaar het feest van kerst delen.

Een heel gezegend Kerstfeest!

De link is kerstavond beschikbaar, rond 19 uur.

Naast de jeugdambtsdragers en de jongerenwerker bestaat de Taakgroep Jongeren uit een verantwoordelijke vanuit elke activiteit. Dat betekent korte lijntjes en één plek waar je terecht kunt met al je ideeën, vragen, suggesties en opmerkingen. Aanspreekpunt voor algemene zaken in het jeugdwerk is Jeroen Knol. Wil je iets weten over een specifieke activiteit? Dan kun je contact opnemen met de betreffende contactpersoon!

De taakgroep bestaat uit:

 • Jeroen Knol (jongerenwerker), jknol@sionskerkzwolle.nl
 • Hans Mateboer (jeugdouderling), jwmateboer@gmail.com
 • Annemarie Remmink, annemarieremmink@gmail.com
 • Greet Kloosterman, greetkloos@home.nl
 • José Steenbergen, jopper@sionskerkzwolle.nl

De jongerenwerker stimuleert en coördineert de activiteiten v oor kinderen en jongeren in de kerk. Samen met de voorzitter van de taakgroep is hij het aanspreekpunt voor kinderen, jongeren, ouders en belangstellenden.

De Sionskerk biedt pastoraat gericht op kinderen en jongeren. Relaties, aandacht en samenkomsten vormen de basis van dit pastoraat. De kern is elkaar zien en kennen. Vooral ook wanneer er problemen zijn, zoals met ziekte. Heb je een vraag? Zit je ergens mee? Heeft een jongere, een gezin met kinderen of jijzelf hulp nodig? Mail of bel José Steenbergen (jopper@sionskerkzwolle.nl) of tel. 06 21520912

Ook vanuit de eerder genoemde Taakgroep Jongeren krijgen jongeren van onze gemeente speciale aandacht op momenten dat het even extra nodig s. Ken jij iemand die het moeilijk heeft? Geef het door aan één van de leden van de taakgroep. In ieder geval krijgen jongeren die eindexamen doen bezoek vanuit de taakgroep.

De Sionskerk is actief op diverse sociale media. Je vindt ons op:

Deze worden onderhouden door Ray Westerkamp (rwesterkamp@sionskerkzwolle.nl)

Tijdens en rondom de eredienst is er speciale aandacht voor jou! Ook in het nieuwe seizoen organiseren wij speciale kinder- en ontmoetingsdiensten. In de tabbladen hieronder volgt een overzicht.

Wegens de corona-maatregelen is er t/m 19 januari 2021 geen oppasdienst. We hopen de oppasdienst daarna weer op te starten.

Voor de kleinsten in de gemeente hebben we tijdens de kerkdiensten oppas. Zo kun jij in de kerkzaal de dienst volgen, terwijl zoon of dochter bij de oppas in goede handen is. Vragen of contact hierover? Dan kunt u terecht bij Julia van Dijk (henjvandijk@solcon.nl)

Voor de oppasdienst gelden de volgende corona-regels:

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Kinderen worden door één volwassene gebracht.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Blijf niet langer dan nodig.
 • Ouders gaan op aanwijzing van de gastheer/-vrouw naar de oppasruimte. Per keer gaat er maximaal één ouder naar de oppasruimte. Andere gezinnen wachten tot de overdracht klaar is.
 • Bij binnenkomst van het kerkgebouw desinfecteren ouders hun handen en bij verplaatsingen binnen het gebouw gebruiken zij een mondkapje.
 • Bij de overdracht dient tussen ouder en vrijwilliger 1,5 meter afstand in acht genomen te worden. Kleine kinderen kunnen bijvoorbeeld in maxi-cosi of kinderwagen neergezet worden, of op de grond, waarna de vrijwilliger het kind kan oppakken. Hierbij wordt gelet op de emotionele veiligheid van het kind.

Tijdens de opvang:

 • Tussen vrijwilligers en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen.
 • Jonge kinderen zijn vaak verkouden, daarom mogen kinderen ook met een neusverkoudheid naar de oppasdienst. (Als het kind ook andere COVID-19 klachten heeft zoals koorts, of als één of meerdere huisgenoten van het kind koorts of benauwdheidsklachten hebben, dient het kind thuis te blijven.)
 • Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van het kind. Het kind mag dan na overleg naar de oppasdienst.
 • Er zijn twee vrijwilligers en zij houden onderling 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Het totaal aantal mensen in de kerkzaal (nu max. 30) gaat niet over de kinderen in de oppasdienst.

Wegens de corona-maatregelen is er t/m 19 januari 2021 geen kindernevendienst. We hopen de kindernevendienst daarna weer op te starten.

Elke zondag is er kindernevendienst tijdens de kerkdienst. Er zijn twee groepen. De jongste groep is voor de kinderen van groep 1 tot en met 3, de oudste groep voor groep 4 tot en met 6 van de basisschool. We werken met de methode Bible Basics. Dit is de kindernevendienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap. Elke zondag is er een thema en een Bijbelverhaal. Contactpersoon is Greet Kloosterman (greetkloos@home.nl) of via kindernevendienst@sionskerkzwolle.nl

Voor de kindernevendienst gelden momenteel de volgende corona-regels:

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Kinderen gaan zelfstandig naar de kindernevendienst.

Tijdens de activiteit:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Tijdens sport- en spelactiviteiten waaraan de vrijwilligers meedoen, hoeft onderling geen afstand gehouden te worden.
 • Jonge kinderen zijn vaak verkouden, daarom mogen kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de kindernevendienst. (Als het kind ook andere COVID-19 klachten heeft zoals koorts, of als één of meerdere huisgenoten van het kind koorts of benauwdheidsklachten hebben, dient het kind thuis te blijven.)
 • Als en kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van het kind. Het kind mag dan na overleg naar de kindernevendienst.
 • Er zijn maximaal twee leiders op de groep. Zij houden 1,5 meter afstand tussen elkaar.
 • Kinderen onder de 12 jaar mogen samen zingen.
 • Het totaal aantal mensen in de kerkzaal (nu max. 30) gaat ook over kinderen in de kindernevendienst, omdat zij een gedeelte van de dienst in de kerkzaal zijn.

Wegens de corona-maatregelen is er t/m 19 januari 2021 geen Bible Friends. We hopen Bible Friends daarna weer op te starten.

Om de week is er voor groep 7 en 8 en de brugklas Bible Friends tijdens de kerkdienst. We volgen het bijbelleesrooster uit de jongerenbijbel die de kinderen in groep 7 cadeau krijgen. Met dat ‘cadeau’ gaan we aan het werk. Bij Bible Friends leer je wat de Bijbel is en hoe je die gebruikt. Vragen of contact hierover? Dan kun je terecht bij Gerita de Visser (geritadevisser@gmail.com)

Voor de Bible Friends gelden momenteel de volgende corona-regels:

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Kinderen gaan zelfstandig naar de Bible Friends.
 • Kinderen worden door één volwassene naar de club gebracht en gehaald.
 • Bij binnenkomst van het gebouw desinfecteren ze hun handen.
 • Jongeren en vrijwilligers vanaf 13 jaar dragen bij verplaatsingen in het gebouw een mondkapje.

Tijdens de activiteit:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren vanaf 13 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel naar de vrijwilligers toe. Tijdens sport- en spelactiviteiten waaraan de vrijwilligers meedoen, hoeft onderling geen afstand gehouden te worden.
 • Als en kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van het kind. Het kind mag dan na overleg naar de Bible Friends.
 • Er zijn maximaal twee leiders op de groep. Zij houden 1,5 meter afstand tussen elkaar.
 • Het totaal aantal mensen in de kerkzaal (nu max. 30) gaat ook over kinderen in de Bible Friends, omdat zij een deel van de dienst in de kerkzaal zijn.

Wegens de corona-maatregelen is er 10 januari geen jeugdkerk. We hopen de jeugdkerk op 14 februari weer op te starten.

Voor de jongeren die in klas 2, 3 of 4 van het voortgezet onderwijs zitten organiseren we iedere maand een keer jeugdkerk. Vanaf het begin van de kerkdienst mag je naar het jeugdhonk komen en met elkaar proberen we te ontdekken wat geloven inhoudt, wat de kerk daarin voor ons kan betekenen en hoe je dat praktisch zou kunnen invullen in je leven. We zullen het leuk vinden als jij er dan bij bent!

De data voor jeugdkerk zijn:
14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei.
Contactpersonen: Marc Reins (mdreins@hetnet.nl) en Annemarie Remmink (annemarieremmink@gmail.com) tel. 038-453 15 83

Voor de jeugdkerk gelden momenteel de volgende corona-regels:

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Jongeren gaan zelfstandig naar de jeugdkerk.
 • Bij de entree desinfecteren de jongeren hun handen en bij verplaatsingen binnen het gebouw dragen zij een mondkapje.

Tijdens de activiteit:

 • Tussen vrijwilligers en jongen wordt 1,5 meter afstand bewaard. Tijdens sport- en spelactiviteiten waaraan de vrijwilligers meedoen, hoeft onderling geen afstand gehouden te worden.
 • De jongeren hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Als een jongere elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van de jongere. De jongere mag dan na overleg deelnemen aan de georganiseerde activiteiten.
 • Als er vrienden of vriendinnen mee willen komen mag dit, maar moeten ze eerst aangemeld worden bij de leiding.
 • Het totaal aantal mensen in de kerk gaat niet over de jongeren in de jeugdkerk.

Wegens de corona-maatregelen is er geen kinderkerstfeest en peuterkerst. Ook worden de kinderen op 3 januari niet gezegend in de kerkdienst. We vragen ouders om tijdens deze dienst zelf hun kind thuis te  zegenen.

Ook dit seizoen zijn er naast de erediensten vor de gehele gemeente diensten voor een specifieke doelgroep. Voor deze diensten wordt ieder gemeentelid van harte uitgenodigd, maar ben JIJ in het bijzonder heel erg welkom! Je zou deze diensten ook ‘gezinsdiensten’ kunnen noemen. De volgende diensten zijn gepland:
3 januari 2021                   10.00 uur             Alle kinderen worden gezegend voor het nieuwe jaar. (alleen thuis!)
7 maart 2021                     10.00 uur             Kinderdienst m.m.v. de Bromvlieg
1 april 2021                         19.00 uur             Kinderdienst op Witte Donderdag.
Voor de dienst op Witte Donderdag is er en broodmaaltijd voor de kinderen (6-12 jaar).

In de slotdienst, op 6 juni 2021, is er altijd speciale aandacht voor de kinderen van de basisschool en ook de Philadelphiadienst op 18 april 2021 is een dienst waarvoor in het bijzonder kinderen worden uitgenodigd.

Wegens de corona-maatregelen is er17 januari geen interactieve dienst. We hopen elkaar op 18 april weer in de kerk te zien en zoeken een online alternatief, om elkaar eerder te ontmoeten.

in-ter-ac-tief: onderling samenwerkend. Dat is de opzet van deze bijzondere kerkdiensten. Tijdens de diensten wordt iedereen gevraagd actief mee te doen met het zingen van liederen, aan verschillende spel- en gespreksvormen en aan het bidden. Ook is er tijd voor een korte overdenking. Van harte welkom!
De diensten beginnen om 12.30 uur (12.15 uur inloop met een kopje soep) en zijn op:

18 april 2021              Henk van Dam
Ook meedoen? Heb je een goed idee, wil je meedenken of contact hierover?
Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Ontmoetingsdiensten zijn voor jonge gezinnen het moment om elkaar, rond deze uitgekozen diensten, te ontmoeten. Samen de dienst voorbereiden en na de dienst koffiedrinken en taart eten. Het moment om elkaar op een vrolijke manier beter te leren kennen en om met jong en oud samen te komen. Mis niets en zet deze data in je agenda:
31 januari 2021                      dhr. J. Knol
27 juni 2021                ds. R. van Putten

Naast de activiteiten op zondag hebben we verschillende activiteiten waar je bij aan kunt sluiten. Als kind of jongere om mee te doen of als jongere of volwassene om mee te organiseren! Zo is er de EO-jongerendag op zaterdag 5 juni 2021. Houd je mailbox, de website, beamer en andere communicatielijnen van de kerk goed in de gaten voor updates! In de tabbladen hieronder vind je een overzicht van alle tot nu toe bekende kinder- en jongerenactiviteiten.

Wegens de corona-maatregelen is er t/m 19 januari 2021 geen club. We hopen elkaar op 22 januari weer te zien.

Voor de midden- en bovenbouw, groep 4 t/m 7 van de basisschool, zowel jongens als meisjes, wordt om de week op vrijdagavond een club georganiseerd. Na een Bijbelverhaal en gebed doen we en leuke activiteit. Club start om 19.00 uur. En neem gerust al je vriend(inn)en mee!
Contactpersoon: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Club is op vrijdagavond om 19.00u in de Sionskerk. Rond 20.15u zijn we weer klaar. De data voor het komende seizoen zijn:

22 januari
5 februari
19 februari
5 maart
20 maart
9 april
23 april
21 mei Afsluiting

Op dit moment gelden de volgende corona-maatregelen:

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Kinderen worden door één volwassene naar de club gebracht en gehaald.
 • Bij club worden kinderen buiten overgedragen aan de clubleiding. Dit moment is kort. Informatie over een kind kan via what’s-App/mail/telefoon om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.
 • Wij raden ouders aan, ook buiten de 1,5 meter afstand te bewaren.

Tijdens de activiteit:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Tijdens sport- en spelactiviteiten waaraan de vrijwilligers meedoen, hoeft onderling geen afstand gehouden te worden.
 • Als en kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van het kind. Het kind mag dan na overleg naar de kindernevendienst of club.
 • Er zijn maximaal twee leiders op de groep. Zij houden 1,5 meter afstand tussen elkaar.
 • Kinderen onder de 12 jaar mogen samen zingen.

Wegens de corona-maatregelen is er t/m 19 januari 2021 geen Rock Steady & Live Steady. We hopen elkaar op 22 januari weer te zien. Wel zoeken we online mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Wil je daar info over? Neem dan even contact op!

Ben je tussen de 11 en de 15 jaar? Kom dan naar Rock Steady (11-13 jr.) of Live Steady (14-15 jr.)! Op vrijdagavond om 19.00 uur gaan we in gesprek over het geloof, maar vooral ook over wat belangrijk is in jouw leven. We doen leuke spellen, eten wat lekkers en ontdekken samen meer over God.
Contactpersoon: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Rock Steady en Live Steady zijn alle drie op vrijdagavond om 19.00u in de Sionskerk. Rond 20.15u zijn we weer klaar. De data voor het komende seizoen zijn:
22 januari
5 februari
19 februari
5 maart
20 maart
9 april
23 april
21 mei Afsluiting.

Momenteel gelden de volgende corona-maatregelen voor Rock Steady & Live Steady

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Alle activiteiten vinden buiten of in de ruimtes van het kerkgebouw plaats. Door de beperking dat je thuis maximaal 3 gasten van twaalf jaar en ouder mag ontvangen, voeren we geen activiteiten thuis uit.
 • Indien mogelijk, komen de jongeren zelfstandig naar de activiteit.
 • Als jongeren gebracht/gehaald moeten worden gebeurt dit door één volwassene.
 • Als jongeren gebracht/gehaald moeten worden blijven ouders buiten.
 • Als er meerdere clubs tegelijkertijd zijn, (Club, Rock Steady & Live Steady) gaan de groepen door verschillende deuren naar binnen/buiten. Dit wordt bij de uitnodiging gecommuniceerd.
 • Wij raden ouders aan, ook buiten de 1,5 meter afstand te bewaren.

Tijdens de activiteit:

 • Tussen vrijwilligers en jongen wordt 1,5 meter afstand bewaard. Tijdens sport- en spelactiviteiten waaraan de vrijwilligers meedoen, hoeft onderling geen afstand gehouden te worden.
 • De jongeren hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Als een jongere elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van de jongere. De jongere mag dan na overleg deelnemen aan de georganiseerde activiteiten.
 • Als er vrienden of vriendinnen mee willen komen mag dit, maar moeten ze eerst aangemeld worden bij de leiding.
 • Bij de entree desinfecteren de jongeren hun handen en bij verplaatsingen binnen het gebouw dragen zij een mondkapje.

Wegens de corona-maatregelen is er t/m 19 januari 2021 geen Stay Steady. We hopen elkaar op 20 januari weer te zien.

Catechisatie saai?
Nee hoor!
We nodigen je uit om wekelijks op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in het jeugdhonk van de Sionskerk te komen.
We ontmoeten, praten en denken na, met leuke jongeren van jouw leeftijd over:

 • wie God is,
 • wat Hij in je leven wil doen,
 • en hoe je dit in je dagelijks leven kunt toepassen en vorm kan geven aan het leven als Christen.

Ben je 16 t/m 18 jaar dan ben je van harte uitgenodigd voor de catechisatie voor het komende seizoen.

Doe je mee of wil je meer informatie:
Annemarie Remmink (annemarieremmink@gmail.com) tel. 038-453 15 83

Momenteel gelden de volgende corona-maatregelen:

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Alle activiteiten vinden buiten of in de ruimtes van het kerkgebouw plaats. Door de beperking dat je thuis maximaal 3 gasten van twaalf jaar en ouder mag ontvangen, voeren we geen activiteiten thuis uit.
 • Indien mogelijk, komen de jongeren zelfstandig naar de activiteit.
 • Als jongeren gebracht/gehaald moeten worden gebeurt dit door één volwassene.
 • Als jongeren gebracht/gehaald moeten worden blijven ouders buiten.
 • Wij raden ouders aan, ook buiten de 1,5 meter afstand te bewaren.

Tijdens de activiteit:

 • Tussen vrijwilligers en jongen wordt 1,5 meter afstand bewaard. Tijdens sport- en spelactiviteiten waaraan de vrijwilligers meedoen, hoeft onderling geen afstand gehouden te worden.
 • De jongeren hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Als een jongere elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van de jongere. De jongere mag dan na overleg deelnemen aan de georganiseerde activiteiten.
 • Als er vrienden of vriendinnen mee willen komen mag dit, maar moeten ze eerst aangemeld worden bij de leiding.
 • Bij de entree desinfecteren de jongeren hun handen en bij verplaatsingen binnen het gebouw dragen zij een mondkapje.

Voor in de kerk hangt een wereldkaart. Hiermee vragen we aandacht voor kinderen die overal ter wereld in armoede leven.
Door veel gemeenteleden worden wereldwijd veel kinderen ondersteund. Op het bord hangen de foto’s van alle kinderen die een sponsor hebben in onze kerk. Het maakt niet uit via welke organisatie. De leiding van de kindernevendienst neemt iedere zondag een foto mee om met de kinderen te bidden voor dit ene kind. Hangt de foto van jullie sponsorkind er nog niet bij? Neem dan contact op met Greet Kloosterman: greetkloos@home.nl, tel. 038-453 49 42.

In 2018  hebben we voor het eerst overnacht in de kerk met de kinderen en tieners. We hebben spelletjes gedaan en samen gegeten. We willen graag opnieuw een kamp organiseren maar op dit moment is de datum hiervoor nog niet bekend. Zodra we het weten, krijgen jullie weer een uitnodiging om je aan te melden.

Op 20 november spelen we weer Sirkelslag KIDS!
Rekening houdend met de huidige coronamaatregelen kan Sirkelslag KIDS dit jaar gewoon doorgaan.

We volgen de apostel Paulus tijdens zijn rondreis om het goede verhaal van Jezus en God te delen. Paulus kennen jullie natuurlijk van alle brieven die hij heeft geschreven. En de hulp aan nieuwe gelovigen en kerken. Maar hij deed veel meer dan rustig brieven schrijven en verhalen vertellen. Ja, hij maakte spannende reizen naar verre landen en onbekende steden. Hij werd gevangengenomen en belandde in bijzondere en spannende situaties. Toch stopte hij niet om te vertellen over Jezus en God. Stappen jullie dit jaar tijdens Sirkelslag KIDS met Paulus in de boot om een spannende reis te maken?!

Wanneer: Vrijdag 20 november
Hoe laat verzamelen: 19.00 uur-21.00 uur
Waar: Sionskerk
Voor wie: Groep 6, 7 en 8 (8 t/m 12 jaar)
Opgeven en meer info: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen (12-16 jaar) uit heel Nederland. De volgende editie vindt plaats op 5 februari 2021 (onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen). We spelen het spel met onze eigen jeugdgroep vanuit de Sionskerk de Sionskerk online tegen honderden andere groepen uit heel Nederland

Sirkelslag YOUNG staat in het teken keuzes maken, bijvoorbeeld rondom het klimaat en de vluchtelingenproblematiek. We denken na over de vraag: ‘Wat zou jij doen?’. In de verhaallijn volgen we een profeet, die ons meeneemt in zijn verhaal en de keuzes die daarin een cruciale rol spelen. Wie die profeet is, daar komen we later in het spel pas achter. In de periode voorafgaand aan Sirkelslag YOUNG krijgen we al een aantal hints en opdrachten waarmee we ontdekken om wie het gaat. Jullie worden hierover in januari (of later mocht Sirkelslag worden verplaatst) geïnformeerd. Ook komt de informatie beschikbaar op deze website.
Wanneer: 5 februari 2021
Hoe laat verzamelen: 19.00 uur
Waar: Sionskerk
Voor wie: 12 t/m 16 jaar
Opgeven en meer info: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Het Paasverhaal heb je misschien al vaak gehoord, maar komt de boodschap van Pasen nog aan? Speciaal voor jou is er nu de PaasChallenge! In de PaasChallenge beleef je het Paasverhaal door er zelf onderdeel van te zijn. De PaasChallenge is een spannend spel in de Paasnacht. Het spel begint op zaterdagavond met een ‘Laatste Avondmaal’ en eindigt met een ontknoping bij znsopkomst op Paasmorgen.
Wanneer: 3 tot 4 april 2021
Tijd: 22.00 uur tot 8.00 uur
Locatie: Sionskerk
Voor wie: 12 t/m 18 jaar
Opgeven en meer info: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Wegens de huidige corona-maatregelen is deze avond uitgesteld. Zodra er een nieuwe datum bekend is geven we dit hier door.

Voor alle vrijwilligers die in het jeugdwerk actief zijn is er jaarlijks en toerustingsavond. Deze avond is bedoeld om je eigen positie in het jeugdwerk te v ersterken en met nieuwe energie het komende seizoen te beginnen.

Doet uw kind dit seizoen mee aan één van de jeugdactiviteiten? Of wilt u meer weten over het jeugdwerk? Kom dan naar de evaluatie aan het eind van het seizoen.
Aansluitend aan de morgendienst praten we u bij over het afgelopen seizoen en kunt u uw reacties, vragen, complimenten en kritische opmerkingen aan ons kwijt. Op die manier kunnen we samen werken aan een nog beter jeugdwerkprogramma dat aansluit bij uw kind.
Wanneer: Zondag 16 mei 2021
Hoe laat: Aansluitend aan de morgendienst (+/- 11.30 uur)
Waar: Sionskerk
Voor wie: Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar
Meer info: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Agenda-overzicht