“De Heer zegt tegen zijn volk: Ik heb je gemaakt. Ik heb je het leven gegeven, nog voordat je geboren was. Ik help je altijd. Want jij bent mijn dienaar, jou heb ik uitgekozen. (…) En zoals ik water geef aan het droge land, zo zal ik mijn geest geven aan je nakomelingen. Ik zal hun een gelukkig leven geven. Door mijn geest zal het goed gaan met je nakomelingen. Net zoals planten goed groeien als het regent. En net zoals bomen goed groeien als ze langs het water staan.” (Jesaja 44: 2-4 BGT)

De bovenstaande belofte gaf God in de Bijbel. Wij willen in ons jeugdwerk kinderen en jongeren een plek bieden waarin zij kunnen groeien en waarin hun geloof mag ontkiemen.

In onze Sionskerkgemeente hebben we kinder- en jongerenwerk. Met verschillende mensen, door activiteiten en kerkdiensten willen we kinderen en jongeren kennis laten maken met God. De God die ons allemaal allang kent. Met vele ouders, vrijwilligers, ouderlingen, diakenen, de predikant en de jongerenwerker willen we jou betrekken in de kerk en met hoofd, hart en handen leren wie God is. We doen dit met een enthousiaste groep mensen. De organisatie van het jongerenwerk ligt in handen van de Taakgroep jongeren.

Op deze pagina houden we je op de hoogte van wat de corona-maatregelen betekenen voor het jeugdwerk.

Op dit moment zijn alle kerkdiensten t/m 31 mei afgelast. Dit geldt dus ook voor de interactieve diensten en de kliederkerk. Ook het jeugdwerk op zondag gaat niet door. Hieronder vallen:

 • Oppasdienst
 • Kindernevendienst
 • Bible Friends
 • Jeugdkerk

De nieuwste maatregelen van de overheid verbieden ons om samenkomsten te houden. Dit betekent dat ook alle overige jeugdwerkbijeenkomsten niet doorgaan. Wel proberen we online een programma aan te bieden. Kijk hiervoor bij de verschillende onderdelen.

In plaats van de Paaschallenge (11 april) spelen we een Paasspel. Kijk voor meer info onder het tabblad Paaschallenge

Mochten er veranderingen komen in bovenstaande maatregelen dan melden we dat hier.

In het tabblad hieronder plaats ik regelmatig nieuwe updates om zelf thuis mee aan de slag te gaan.

Daarnaast kun je onder het tabblad ‘kindernevendienst’ het materiaal van Bijbel  Basics voor deze week voor thuis vinden. Zo maak je thuis je eigen kindernevendienst!

Kun je niet naar de kerk en wil je toch een kerkdienst hebben met elkaar?

Gelukkig is er nu kliederkerk voor thuis!

Je denkt rustig naar de overkant van het meer te varen en ineens beland je in een storm. Dit lijkt op wat er de afgelopen dagen in Nederland gebeurde door het coronavirus. De leerlingen van Jezus zijn, net als wij, ongerust in dit verhaal over de storm op het meer.

Dit programma is een kliederkerkviering voor thuis en wordt je aangeboden door de
Protestantse Kerk. In een kleine groep, bijvoorbeeld als gezin, kun je aan de slag gaan
met thema’s als onzekerheid, angst én vertrouwen. Samen ontdekken, samen vieren
en samen eten, de bekende ingrediënten van een kliederkerk. En deze keer aan de
hand van het verhaal van de storm op het meer. Dat verhaal vind je in de Bijbel in
Marcus 4 vers 35 t/m 41. Alle bijbelteksten komen uit de Bijbel in Gewone Taal.

https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/kliederkerk-thuis-storm-op-het-meer/

Wil je liever thuis je eigen kindernevendienst houden? Kijk dan onder het tabblad kindernevendienst en download het materiaal voor Bijbel Basics – thuis!

Naast de jeugdambtsdragers en de jongerenwerker bestaat de Taakgroep Jongeren uit een verantwoordelijke vanuit elke activiteit. Dat betekent korte lijntjes en één plek waar je terecht kunt met al je ideeën, vragen, suggesties en opmerkingen. Aanspreekpunt voor algemene zaken in het jeugdwerk is Jeroen Knol. Wil je iets weten over een specifieke activiteit? Dan kun je contact opnemen met de betreffende contactpersoon!

De taakgroep bestaat uit:

 • Jeroen Knol (jongerenwerker), jknol@sionskerkzwolle.nl
 • Annemarie Remmink, annemarieremmink@gmail.com
 • Greet Kloosterman, greetkloos@home.nl
 • José Steenbergen, jopper@sionskerkzwolle.nl

De jongerenwerker stimuleert en coördineert de activiteiten v oor kinderen en jongeren in de kerk. Samen met de voorzitter van de taakgroep is hij het aanspreekpunt voor kinderen, jongeren, ouders en belangstellenden.

De Sionskerk biedt pastoraat gericht op kinderen en jongeren. Relaties, aandacht en samenkomsten vormen de basis van dit pastoraat. De kern is elkaar zien en kennen. Vooral ook wanneer er problemen zijn, zoals met ziekte. Heb je een vraag? Zit je ergens mee? Heeft een jongere, een gezin met kinderen of jijzelf hulp nodig? Mail of bel José Steenbergen (jopper@sionskerkzwolle.nl) of tel. 06 21520912

Ook vanuit de eerder genoemde Taakgroep Jongeren krijgen jongeren van onze gemeente speciale aandacht op momenten dat het even extra nodig s. Ken jij iemand die het moeilijk heeft? Geef het door aan één van de leden van de taakgroep. In ieder geval krijgen jongeren die eindexamen doen bezoek vanuit de taakgroep.

De Sionskerk is actief op diverse sociale media. Je vindt ons op:

Deze worden onderhouden door Ray Westerkamp (rwesterkamp@sionskerkzwolle.nl)

Tijdens en rondom de eredienst is er speciale aandacht voor jou! Ook in het nieuwe seizoen organiseren wij speciale kinder- en ontmoetingsdiensten. In de tabbladen hieronder volgt een overzicht.

Ook dit seizoen zijn er naast de erediensten vor de gehele gemeente diensten voor een specifieke doelgroep. Voor deze diensten wordt ieder gemeentelid van harte uitgenodigd, maar ben JIJ in het bijzonder heel erg welkom! Je zou deze diensten ook ‘gezinsdiensten’ kunnen noemen. De volgende diensten zijn gepland:

9 april 2020 – 19.00 uur – Kinderdienst op Witte Donderdag.

Vóór de dienst op 9 april is er een broodmaaltijd voor de kinderen (6-12 jaar).

In de start- en slotdienst, inseptember en juni, is er altijd speciale aandacht voor de kinderen van de basisschool en ook de Philadelphiadienst is een dienst waarvoor in het bijzonder kinderen worden uitgenodigd.

Contactpersoon voor kinderdiensten is Tine Wittenaar. (tjwittenaar@gmail.com) tel. 038-4219219

Ontmoetingsdiensten zijn voor jonge gezinnen het moment om elkaar, rond deze uitgekozen diensten, te ontmoeten. Samen de dienst voorbereiden en na de dienst koffiedrinken en taart eten. Het moment om elkaar op een vrolijke manier beter te leren kennen en om met jong en oud samen te komen. Mis niets en zet deze data in je agenda:

28 juni 2020 – ds. Ruilof van Putten

in-ter-ac-tief: onderling samenwerkend. Dat is de opzet van deze bijzondere kerkdiensten. Tijdens de diensten wordt iedereen gevraagd actief mee te doen met het zingen van liederen, aan verschillende spel- en gespreksvormen en aan het bidden. Ook is er tijd voor een korte overdenking. Van harte welkom!
De diensten beginnen om 12.30 uur (12.15 uur inloop met een kopje soep) en zijn op:

29 maart 2020 – Henk van Dam – vervalt i.v.m. corona-virus

Ook meedoen? Heb je een goed idee, wil je meedenken of contact hierover?
Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Voor de kleinsten in de gemeente hebben we tijdens de kerkdiensten oppas.
Zo kun jij in de kerkzaal de dienst volgen, terwijl zon of dochter bij de oppas in goede handen is. Vragen of contact hierover? Dan kunt u terecht bij Julia van Dijk (henjvandijk@solcon.nl)

De komende weken gaat het leven allemaal net even anders dan we gewend zijn. Maar gelukkig kun je nog steeds mooie momenten hebben rond de Bijbel, gewoon thuis aan de keukentafel. Omdat de kerkdiensten tijdens deze zondagen (22 maart, 29 maart en 5 april) niet doorgaan, bieden we voor de komende zondagen het Bijbel Basics materiaal ook in aangepaste vorm aan. We hebben het materiaal zo aangepast dat het speciaal gericht is op de gezinssituatie, zodat je thuis samen met je ouders kunt toeleven naar Pasen. Dit materiaal is gratis beschikbaar als download.

Download hier het materiaal voor komende zondag 29 maart:

Bijbel Basics – het huis op het zand

Download hier het materiaal van afgelopen zondag 22 maart:

Bijbel Basics – Onze Vader

Elke zondag is er kindernevendienst tijdens de kerkdienst. Er zijn twee groepen. De jongste groep is voor de kinderen van groep 1 tot en met 3, de oudste groep voor groep 4 tot en met 6 van de basisschool. We werken met de methode Bible Basics. Dit is de kindernevendienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap. Elke zondag is er een thema en een Bijbelverhaal. Contactpersoon is Greet Kloosterman (greetkloos@home.nl) of via kindernevendienst@sionskerkzwolle.nl

Om de week is er voor groep 7 en 8 en de brugklas Bible Friends tijdens de kerkdienst. We volgen het bijbelleesrooster uit de jongerenbijbel die de kinderen in groep 7 cadeau krijgen. Met dat ‘cadeau’ gaan we aan het werk. Bij Bible Friends leer je wat de Bijbel is en hoe je die gebruikt. Vragen of contact hierover? Dan kun je terecht bij Gerita de Visser (geritadevisser@gmail.com)

Voor de jongeren die n klas 2, 3 of 4 van het voortgezet onderwijs zitten organiseren we iedere maand een keer jeugdkerk. Vanaf het begin van de kerkdienst mag je naar het jeugdhonk komen en met elkaar proberen we te ontdekken wat geloven inhoudt, wat de kerk daarin voor ons kan betekenen en hoe je dat praktisch zou kunnen invullen in je leven. We zullen het leuk vinden als jij er dan bij bent!

De data voor jeugdkerk zijn:
12 april en 10 mei 2020.
Contactpersonen: Marc Reins (mdreins@hetnet.nl) en Annemarie Remmink (annemarieremmink@gmail.com) tel. 038-453 15 83

Naast de activiteiten op zondag hebben we verschillende activiteiten waar je bij aan kunt sluiten. Als kind of jongere om mee te doen of als jongere of volwassene om mee te organiseren! Zo is er de EO-jongerendag op zaterdag 6 juni 2020. Houd je mailbox, de website, beamer en andere communicatielijnen van de kerk goed in de gaten voor updates! In de tabbladen hieronder vind je een overzicht van alle tot nu toe bekende kinder- en jongerenactiviteiten.

Wegens de maatregelen van de overheid i.v.m. het Corona-virus, zijn alle club-avonden voor de rest van het seizoen geannuleerd. We gaan kijken of we in juni nog een slotactiviteit kunnen organiseren. Hierover volgt later meer info.

Voor de midden- en bovenbouw, groep 4 t/m 7 van de basisschool, zowel jongens als meisjes, wordt om de week op vrijdagavond een club georganiseerd. Na een Bijbelverhaal en gebed doen we en leuke activiteit. Club start om 19.00 uur. En neem gerust al je vriend(inn)en mee!
Contactpersoon: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Let op: I.v.m. het corona-virus zijn de Steady-avonden niet in de Sionskerk. We houden online-ontmoetingen. Wil je meedoen? Neem dan even contact op met Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl / 06-26305286)

Ben je tussen de 11 en de 15 jaar? Kom dan naar Rock Steady (11-13 jr.) of Live Steady (14-15 jr.)! Op vrijdagavond om 19.00 uur gaan we in gesprek over het geloof, maar vooral ook over wat belangrijk is in jouw leven. We doen leuke spellen, eten wat lekkers en ontdekken samen meer over God.
Contactpersoon: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

De data voor Club, Rock Steady & Live Steady zijn
27 maart
17 april
8 mei
29 mei

Catechisatie saai?
Nee hoor!
We nodigen je uit om wekelijks op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in het jeugdhonk van de Sionskerk te komen.
We ontmoeten, praten en denken na, met leuke jongeren van jouw leeftijd over:

 • wie God is,
 • wat Hij in je leven wil doen,
 • en hoe je dit in je dagelijks leven kunt toepassen en vorm kan geven aan het leven als Christen.

Ben je 16 t/m 18 jaar dan ben je van harte uitgenodigd voor de catechisatie voor het komende seizoen.

Doe je mee of wil je meer informatie:
Annemarie Remmink (annemarieremmink@gmail.com) tel. 038-453 15 83

Voor in de kerk hangt een wereldkaart. Hiermee vragen we aandacht voor kinderen die overal ter wereld in armoede leven.
Door veel gemeenteleden worden wereldwijd veel kinderen ondersteund. Op het bord hangen de foto’s van alle kinderen die een sponsor hebben in onze kerk. Het maakt niet uit via welke organisatie. De leiding van de kindernevendienst neemt iedere zondag een foto mee om met de kinderen te bidden voor dit ene kind. Hangt de foto van jullie sponsorkind er nog niet bij? Neem dan contact op met Greet Kloosterman: greetkloos@home.nl, tel. 038-453 49 42.

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst overnacht in de kerk met de kinderen en tieners. We hebben spelletjes gedaan en samen gegeten. Op dit moment is de datum voor komend jaar nog niet bekend. Zodra we het weten, krijgen jullie weer een uitnodiging om je aan te melden.

Sirkelslag KIDS is een spannend en interactief spel tussen kindergroepen (8-12 jaar) uit heel Nederland. We speelden het spel op vrijdagavond 15 november gewoon vanuit het jeugdhonk van de Sionskerk. Onze groep speelde tegen honderden andere groepen uit heel Nederland.

In november 2020 doen we weer mee. Houd de website in de gaten voor updates.

Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen (12-16 jaar) uit heel Nederland. We hebben het spel op vrijdagavond 7 februari 2020 vanuit de Sionskerk online tegen honderden andere groepen uit heel Nederland gespeeld. We zijn op plaats 365 (van de 661) geëindigd. Volgend jaar, in februari 2021 doen we natuurlijk weer mee!

Paasspel voor kinderen en jongeren: ‘Wees niet bang!’

Vanwege de coronacrisis kan de PaasChallenge 2020 niet doorgaan. Er is een online spel in ontwikkeling waarmee we met onze kinder- en jeugdgroepen (10-17 jaar) toch het verhaal van Pasen kunnen beleven vanuit huis.

Je volgt Jezus in zijn laatste dagen van zijn leven. Onder zware omstandigheden zegt hij vaak tegen zijn volgelingen: “Wees niet bang!” Maar dat is erg vreemd omdat er heel veel is om bang voor te zijn in Jezus’ tijd: oorlog, onderdrukking, geweld, armoede, ziekte, dood, haat en honger. Genoeg om allerlei emoties van te krijgen. En laten we wel wezen: die emoties horen bij ons als mensen. Zonder emoties zouden we niet eens leven. We hebben zelfs een diep deel in ons brein waar deze emoties huizen. Gaat Jezus dat dan even weghalen als hij zegt: “Wees niet bang?”

In dit paasspel (alternatief voor de PaasChallenge) ontdek je dat Jezus de angst niet weghaalt, maar hij geeft je iets nieuws, iets extra’s. Jezus haalt je niet weg uit het gevaar maar hij geeft liefde, hoop, rust, vertrouwen, geloof, moed om de situatie aan te kunnen. Of om andere mensen in dezelfde toestand iets te geven wat jij net van Jezus hebt ontvangen.
Je speelt een aantal rondes van dit spel thuis, samen met minimaal 1 ouder of broer/zus. De leiding stuurt je verschillende challenges: puzzels, creatieve en doe-opdrachten waarmee je punten kunt verdienen als je ze binnen de tijd oplost of uitvoert.
Wanneer

Zaterdag 11 april, 19.30-21.00u

Nodig

per deelnemer (of deelnemend gezin) een mobiele telefoon met whatsapp

Duur

Het spel duurt 60 tot 90 minuten.

Locatie

Je speelt het spel individueel vanaf je thuislocatie (“corona-crisisproof”). Via social media staan we met elkaar in contact.

Voor alle vrijwilligers die in het jeugdwerk actief zijn is er jaarlijks en toerustingsavond. Deze avond is bedoeld om je eigen positie in het jeugdwerk te v ersterken en met niewue energie het komende seizoen te beginnen.
Als je wilt mag je mee-eten  vanaf 18.00 uur (opgeven verplicht) of je schuift om 19.30 uur aan bij de start van het programma. We organiseren de avond smaen met de Jeruzalemkerk en de VEG. Van harte welkom!
Wanneer: Donderdag 1 oktober 2020
Hoe laat: 18.00 uur eten (opgeven verplicht), 19.30 uur start programma
Waar: Locatie is nog niet bekend.
Voor wie: Alle vrijwilligers in het jeugdwerk
Meer info en opgeven voor eten: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Doet uw kind dit seizoen mee aan één van de jeugdactiviteiten? Of wilt u meer weten over het jeugdwerk? Kom dan naar de evaluatie op zondag 14 juni 2020.
Aansluitend aan de morgendienst praten we u bij over het afgelopen seizoen en kunt u uw reacties, vragen, complimenten en kritische opmerkingen aan ons kwijt. Op die manier kunnen we samen werken aan een nog beter jeugdwerkprogramma dat aansluit bij uw kind.
Wanneer: Zondag 14 juni 2020
Hoe laat: Aansluitend aan de morgendienst (+/- 11.30 uur)
Waar: Sionskerk
Voor wie: Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar
Meer info: Jeroen Knol (jknol@sionskerkzwolle.nl)

Speciaal voor de kinderen in arme landen die nooit een cadeau krijgen, houden we elk jaar weer de schoenendoosactie.

Op dit moment is er nog geen informatie bekend over de schoenendoosactie 2020 welke in het najaar zal plaatsvinden. Zodra er meer nieuws is melden we dat hier.

Contactpersoon: Tine Wittenaar, tjwittenaar@gmail.com, tel. 038 421 92 19

Agenda-overzicht