Deze kring komt bijeen op de laatste zondagavond van de maand, uitgezonderd december. Het is altijd weer fijn om elkaar te zien. We delen ook vaak stukjes wel en wee met elkaar, dat versterkt de banden binnen de gemeente.

De eerste avond van het seizoen van 2019/2020 is gepland op 29 september 2019 om 20.00 uur in de consistoriekamer van de kerk. Op die eerste avond zullen we het thema van de kerkdiensten van de startmaand september bespreken, om aan te sluiten bij de preken.

Daarna zullen we verder gaan met het Groeigroepmateriaal over Jozua.

Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.

Leiding: Henriët Ferguson, tel. 038 457 89 98, Annemarie Remmink, Ineke Lamers.