We vermelden hier de nieuwe en aanpassingen in bestaande groepen 2022-2023 en ook de bestaande. Hier staan ze nog eens overzichtelijk bij elkaar zodat u een goede keuze kunt maken. Voor meer informatie zie ook de startgids.

Wanneer            : start 27 september
Frequentie         : 1 x per maand (data in de startgids)
Waar                   : bij deelnemers thuis
Leiding               : 20 – 24 jaar met Jeroen
.                              25 – 30 jaar met Jane
.                              30 – 40 jaar met ds. Hélène Evers

Info en opgave  : Hélène Evers,  Jeroen en Jane

Wanneer            : start 27 september
Frequentie         : 1 x per maand
Waar                   : bij deelnemers thuis
Info en opgave  :  Roelie Berends

Wanneer            : Elke 3e woensdagmorgen van de maand – kinderen zijn welkom!
Start                    : 26 oktober 2022
Waar                   : bij deelnemers thuis
Info en opgave  : Gea Klos / tel: 3377943

Wanneer                           : start eind september
Frequentie                        : 1 x per maand
Waar                                  : bij deelnemers thuis
Info, opgave en leiding  :  Sander en Joanne Spanjersberg

Wanneer            : laatste woensdagmiddag van de maand
Frequentie         : woensdag 7 sept. – 25 okt. – 29 nov. 2022
Waar                   : in de Sionskerk van 15.30 tot 16.15 uur
Info en opgave  : Tilly Stremmelaar en Lineke Oosterbeek
Leiding door      : wisselend – ds. Hélène Evers – Jeroen Knol – Corry vd Velde – Jan Mulder

Het idee is ontstaan om op de laatste woensdag van de maand, in aansluiting op het breng/haal-moment, als veel senioren er toch al zijn, deze groeigroep te houden in de Sionskerk van 15.30 tot 16.15 uur. Dan kunnen we elkaar ontmoeten, kennis maken en wellicht iets delen van ons leven en ons geloof. Wij zorgen voor koffie en thee. Je bent welkom!
Het kan een proef worden van 3x. Data: woensdag 27 september, 25 oktober en 29 november. Dan kijken of het een goed idee is om in januari – maart verder te gaan.
Thema’s: we volgen de thema’s van het jaarthema” Focus op Jezus”.
September: Ont-moeten. Martha en Maria. Hierover gaat ook de startdienst.
Oktober: Verwondering. Brief van Paules aan de gemeente in Filippi.
November: Verlangen. David in Psalm 63.
Zie verder voor info over de thema’s in de Sionskrant.

Er zijn aardig wat jonge gezinnen in de Sionskerk. Door alle drukte en de corona hebben we elkaar lange tijd niet gezien of elkaar nog niet leren kennen.
Daarom willen we een start maken met een ontmoeting van jonge gezinnen. We denken aan zo’n 4 keer per jaar. Als we onze groeigroep afwisselen met b.v. Kliederkerk, dan zien we elkaar toch geregeld.

Spreekt ontmoeting je aan, dan ben je met je hele gezin welkom op zondagmiddag 23 oktober in de Sionskerk van 15.30-17.00 uur. 

Daar kunnen we elkaar ontmoeten, kennis maken en heel misschien iets delen van ons leven en ons geloof. Wij zorgen voor thee en limonade. Je bent welkom!

Voor info: Minke Koerhuis:
minkeanna@hotmail.com

Wanneer            : elke laatste zondagavond van de maand
Start                    : op zondag 29 september om 20.00 uur
Waar                   : in de consistoriekamer Sionskerk
Leiding door      : Henriët Ferguson, Annemarie Remmink en Ineke Lamers

Wanneer            : zodra weer mogelijk
Start                    : woensdagmorgen van 10 tot 11.30 uur
.                               vanaf 9.45 uur is er koffie/thee
.                               om de veertien dagen
Waar                   : zaal theehuis Rivierenhof
Info en opgave  : Willem Ferguson, tel: 4578998

Voor alle gemeenteleden in Berkum

Wanneer            : startbijeenkomst 10 oktober 2022
Start                    : in januari 2023
Van                      : 10.00 tot 11.30 uur
Waar                   : zaal in woonzorgcentrum Berkumstede
Info en opgave  :  Jeroen Knol, tel: 7851294
Leiding door      : Jeroen en Jan Westra

Voor alle gemeenteleden in Stadshagen

Wanneer            : startbijeenkomst 11 oktober 2022
Start                    : in januari 2023
Waar                   : zaal in Verpleeghuis het Zonnehuis
Van                     : 10.00 tot 11.30 uur
Info en opgave  :  Jeroen Knol, tel: 7851294
Leiding  door     : Jeroen en Willem Ferguson

Voor alle gemeenteleden in Dieze

Wanneer            : startbijeenkomst 13 oktober 2022
Start                    : in januari 2023
Van                      : 10.00 tot 11.30 uur
Waar                   : zaal in Serviceflat Arcadia
Info en opgave  :  Jeroen Knol, tel: 7851294
Leiding  door     : Jeroen en Willem Ferguson

Wanneer            : startbijeenkomst  .. oktober 2022
Start                    : in overleg met de deelnemers
Van                      : 10.00 tot 11.30 uur
Waar                   : zaal in Twee Stromen Veste
Leiding  door     : Dineke van Veluwen

Wanneer            : startbijeenkomst  .. oktober 2022
Waar                   : bij deelnemers thuis
Leiding  door     : Wisselend  Corry vd Velde en Jan Westra

Wanneer            : startbijeenkomst  .. oktober 2022
Waar                   : bij deelnemers thuis
Info en opgave  : Willem Ferguson, tel: 4578998

Wanneer            : 1 keer per maand
Start                    : op woensdag 28 september 2022
samen eten vanaf 18.00 uur
Waar                   : Stettinstraat 6 –  Hanzeland
Leiding door     : Corry en Jan van der Velde

Wanneer            : 1 x per 3 weken op vrijdagochtend
Start                    : vanaf 30 september 2022
Waar                   : bij deelnemers thuis
Aanvang             : van 9.45 tot 11.45 uur
Leiding  door     : Dineke van  Veluwen

Wanneer            : 1 x per 3 weken op donderdagavond
Start                    : vanaf donderdag 29 september 2022
Waar                   : bij deelnemers thuis
Leiding  door     : Hans van der Maar

Wanneer            : 3 woensdagavonden – 3, 10 en 17 mei 2023
Waar                   :  Oelerbeek 12
Leiding  door     : Dineke van Veluwen en Henriët Ferguson

Wanneer            : Laatste maandag van de maand
Van                      : van 12.00 tot 13.00 uur
Waar                   : in de Sionskerk
Leiding  door     : ds. Hélène Evers / Willem Ferguson
Voor inlichtingen en opgave : ds. Hélène Evers / Willem Ferguson

Wanneer            : Gemeentebidstond – 1e maandag van de maand
Van                      : van 19.30 tot 20.15 uur
Waar                   :
Informatie bij   : Willem Ferguson, tel: 4578998

Algemeen            : 1e  en 3e zondag van de maand kan er na de dienst samen gebeden worden

Wanneer            : in de 40-dagentijd voor Pasen
Van                      : donderdagmorgen van 19.30 tot 20.15 uur – 9, 16, 23 en 30 maart 2023
Waar                   : in de Sionskerk
Informatie bij   : Willem Ferguson, tel: 4578998

Week van Gebed : 17 januari 2023 om 19.30 uur
Waar                     : in de Lutherse kerk

Huis van Gebed : elke vrijdag van 19.30 tot 22.00 uur
Waar                    : in de aula van het VEZ centrum

Wanneer            : 3 keer per jaar
.                             op maandagavond  26-09-2022, 16-01-2023 en 3-7-2023
Van                      : 20.15  tot 21.45 uur
Waar                   : Fam. Smit, Spiekerbrink 32

Voor inlichtingen en opgave : e-mail : smitwu@gmail.com

Wanneer            : 7 x op dinsdagavond
Data                    : 25 oktober, 22 november en 13 december 2022
.                              24 januari, 21 februari, 7 maart en 21 maart 2023
Van                      : 19.00 tot 20.00 uur
Aanmelden bij  : ds. Hélène Evers, tel: 4550650
Leiding door      : ds. Hélène Evers

Wanneer            : 2023
Waaar                 : Zwolle
Informatie en aanmelding : Dick van Boven of Alphacursus@sionskerkzwolle.nl

Wanneer : wisselend het hele jaar

Vrijwilligers werk zoals :

#   Verjaardagsfonds bezoek jarige
#   Bloemengroet  bezorgen
#   Ouderen bezoek
#   Welkomst bezoek aan nieuwkomers
#  Vrijwilligerswerk Rivierenhof

Leiding door  ;

H. Roebersen – voorzitter

W. van den Berg – secretaris

Wie Wat Waar Wanneer :

KOFFIESCHENKEN NA DE DIENST

  • elke .. zondag volgens rooster

KERST MARKT IN DE BOLDER

  • 1 uurtje de kraam van de kerk bemannen
  • zaterdag 18 dec. tussen 9.30 en 16.00 uur

DANKDAG en BIDDAG

  • tafeldekken vooraf om ca. 17.30 uur
  • afruimen en opruimen na afloop ca. 20.15 uur

AUTODIENST

  • 1 keer per 6 of 8 weken rijden

Waar : in de SIONSKERK