Aan tafel bij een Gemeentegroeigroep

Een keer per maand is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten aan de maaltijd. De avonden worden gehouden bij Corry en Jan van der Velde, te beginnen op woensdag 18 september a.s. We stellen een maximum van 12 deelnemers. De maaltijd is van 18.30 tot 19.30 uur met een inloop vanaf 18.15 uur.

Hierna drinken we koffie of thee en gaan aan de hand van het jaarthema 2019-2020 namelijk “Dit is mijn lichaam” in gesprek. We gebruiken het themaboekje van het Evangelisch Werkverband binnen de PKN.  Het gaat in het nieuwe seizoen om de kracht van een geloofsgemeenschap in een individualistische samenleving. Dit thema is gekozen om stil te staan bij de heilzame werking van de geloofsgemeenschap op ons leven. Door het geloof worden we als broers en zussen tot één lichaam gemaakt. We zijn leden van een groot gezin en je bent daardoor niet meer alleen.

We willen graag het geloofsgesprek stimuleren. Het is goed als gemeenteleden van de Sionskerk intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid rond een open Bijbel.

Voor opgave Corry en Jan van der Velde, Stettinstraat 6 (Hanzeland). Telefoon 038 460 04 03. E-mail: j.vd.velde@planet.nl.

Aanmelden graag voor maandag 16 september 2019, in verband met de organisatie van de avonden. Er wordt een kleine geldelijke bijdrage gevraagd.

Groeigroep(en) Bekenbuurt en omgeving

Het doel van de groeigroep is samen te groeien in ons geloof maar ook om elkaar beter te leren kennen en zonodig bij te staan, het omzien naar elkaar.

Vanwege een groeiend aantal deelnemers zijn er sinds 2018 twee groeigroepen in de Bekenbuurt. Deze komen  één keer per drie weken bij elkaar bij één van de deelnemers thuis van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. De eerste avond zal zijn op dinsdagavond 24 september bij Dineke of donderdagavond 26 september bij Hans.

In verband met de beperkingen van covid-19 komt de dinsdaggroep nu bijeen in de Sionskerk en de samenkomsten van de donderdaggroep zijn tot nader orde uitgesteld.

Als leidraad wordt het groeigroepen boekje van het Evangelisch Werkverband gebruikt met het  jaarthema van seizoen 2019/2020: “Dit is mijn lichaam” met 16 thema’s voor het geloofsgesprek over de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving.

Er is bij beide groepen nog ruimte voor nieuwe deelnemers

Opgeven kan bij:

Hans van der Maar, Leerinkbeek 35, tel 06 23 09 67 95, email hvandermaar@ziggo.nl en

Dineke van Veluwen, Oelerbeek 12, tel 038 455 06 26, email dineke.van.veluwen@hetnet.nl

Kring Rivierenhof 2019 – 2020

Woensdagochtend  10.00 uur tot 11.30 uur, vanaf 9.45 uur is er koffie.

Start 18 september 2019 en vervolgens om de veertien dagen.

We gaan door met de Bijbelkring in de Rivierenhof!

We gebruiken het materiaal van de Gemeente Groei Groepen van het Evangelisch Werkverband. Het onderwerp is dit jaar: Gemeente, het Lichaam van Christus. Dan gaat het dus over je relatie met de Heer Jezus Christus – Hij is het Hoofd; en het gaat over je relatie met de andere ledematen in het lichaam. Samen zijn we leden van dit bijzondere lichaam. Samen zijn we present in deze wereld. Iedere deelnemer krijgt een studieboekje over dit onderwerp.

  1. Het lichaam van Christus 

Jullie zijn het lichaam van Christus!        1 Korintiërs 12:12-14 20

De tafel is groot genoeg                              Lucas 15:1-7 26

Gebroken lichaam                                         Mattheüs 26: 17-30 34

  1. De delen van het lichaam 

Het hart en de bloedsomloop                                   1 Korintiërs 12: 1-7 44

Oren die beter horen                                                   1 Korintiërs 12: 1-11 50

Met handen en voeten                               Romeinen 12:1-8 56

Aan het hoofd                                                 Efeziërs 4:11-16 64

  1. Breuken in het lichaam 

Niet breken                                                      1 Korintiërs 12:15-25 72

Jij bent jaloers?                                               Genesis 4:1-15 78

Au, ik voel jouw pijn