Foodtruck Sionskerk is er

I

In dit weekeinde, het Startweekend Sionskerk (14 en 15 september), wordt de foodtruck gepresenteerd. Vrijdagavond werd het opvallend fleurige voertuig voor het eerst ingezet nabij wijkcentrum De Bolder (zie foto, met Dennis Sijbolt ‘in de bediening’). Daar organiseerde de Sionskerk het jaarlijkse sporttoernooi ‘Over de kerkmuren heen’. Zaterdagavond werd de ‘foodcamper’ ingezet bij de jaarlijkse barbecue, waar ook buurtbewoners voor uitgenodigd waren. Zondagmorgen 15 september is er de feestelijke startdienst, met hapjes en drankjes. 

Het is de bedoeling om zowel deze foodtruck als de gesprekswagen gedurende de eerste maanden gedoseerd in te zetten in de wijk(en). Gedacht wordt om dat vooralsnog twee keer per maand te doen, op een woensdag- en een vrijdagmiddag, van vier tot zes uur.

Doorslaggevend voor de inzet wordt de betrokkenheid van vrijwilligers, op meerdere fronten. Zo dienen de voertuigen naar en van hun bestemming gereden te worden. En eenmaal op hun bestemming zijn er ‘cateraars’ nodig die zorgen dat belangstellenden hun hapje (pannenkoeken, soep) en hun drankje (koffie, thee) aangeboden krijgen. En dan zijn er de vrijwilligers die op passende wijze de gesprekken kunnen voeren en waar gevraagd kunnen bidden.

De werkgroep Kerk inde Buurt hoopt dat een ieder binnen de Sionskerkgemeenschap wil bijdragen aan dit project. Zo kan een ieder bidden om de zegen voor alle betrokkenen (deelnemers én belangstellenden).

Deze inzet sluit ook verrassend aan bij het thema van de nieuwe jaargang 2019-2020 van de Sionskerk: ‘Het lichaam van Christus’. Dat thema is immers ontleend aan teksten uit 1 Korinthiërs 12. Daarin wordt overduidelijk dat wij allen deel uitmaken van dat ene lichaam van Christus. Dat geldt voor ons allen, voor iedere persoon, voor iedere kerkganger, in welke hoedanigheid ook. De een kan niet zonder de ander. En zo kunnen we samen bidden, samen werken, samen leven, samen huilen en troosten, samen versterken en samen verkondigen.