Festival of Lessons and Carols in Sionskerk

Op zondagmorgen 23 december begint om tien uur een bijzondere viering in de Sionskerk. Daar wordt door Kleinkoor Glorify het Festival of Lessons and Carols vertolkt. Het festival bestaat uit een afwisseling van veelal fameuze Engelse kerstliederen en uit korte Bijbellezingen (er is geen preek). Voorganger is dominee Hélène Evers. De Engelse teksten worden vertaald weergegeven op de beamer.

Het ‘Festival of Nine Lessons and Carols is begin vorige eeuw ontstaan in Engeland, maar wordt al vele jaren wereldwijd in de Adventstijd gebracht. Het schetst de verhalen van de zondeval, de belofte van de verlosser, de Messias, en de geboorte van Jezus. Muzikaal worden die verhalen gezongen in carols, hymnen en koormuziek. De eerste carol is het overbekende ‘Once in royal David’s city’. Het slotlied is dikwijls het niet minder bekende ‘Hark! The herald angels sing’. Het ‘festival’ biedt ook volop ruimte voor samenzang.