Emmaüskerk pagina


Beginpagina - Hoofdmenu                                                                                                                                                             Tijdelijke informatiepagina

DE EMMAUSKERKGEMEENTE

Gemeenteleden en belangstellenden, dit is de tijdelijk informatie pagina van de Emmaüskerkgemeente. Beide protestantse wijkgemeenten vormen vanaf september 2015 een boeiende combinatie. Sion en Emmaüs zijn Bijbelse plaatsen die betrekkelijk dicht bij elkaar liggen. Ook beide kerkelijke gemeenten hier in Zwolle liggen dicht bij elkaar, zowel in afstand als in identiteit. Samen willen we Christus volgen en in Zijn wegengaan. In dit gedeelte van de startgids leest u over de activiteiten van de Emmaüskerkgemeente.

Wij nodigen u uit om met ons op pad te gaan. Ooit werden christenen, mensen van De Weg genoemd. Graag willen we die oude titel vasthouden endaarbij beseffen we, dat ons leven nooit stil staat, ook ons geloof en kerkelijkleven niet. Het is alleen daarom al, dat we als combinatie met moed en vertrouwen op weg gaan. Samen op weg naar dat hemelse Jeruzalem. Gaat u met ons mee?

AMTSDRAGERS

Kerkelijk werker Gijs van Vulpen

Biesbosch 263, 8032 VG Zwolle Tel. (038-) 453 71 74

E-mail: vanvulpen@sionskerkzwolle.nl

 

Ouderlingen

Ingrid Blotenburg-Bos

Hélène Swarthstraat 18, 8023 CP Zwolle Tel. (038-) 454 47 19

E-mail: iblotenburg@sionskerkzwolle.nl

 

Gerita de Visser-Schouten, jeugdouderling

Cederlaan 27, 8024 ZJ Zwolle

T. (038-) 4548568

E-mail: geritadevisser@gmail.com

 

Dineke Rohaan-Kreijkes

Meidoornlaan 3, 8024 AW Zwolle Tel. (038-) 453 94 90

E-mail: d.rohaan@kpnmail.nl

 

Albert Jan Schouten

Jachthuisweg 1, 7722 PL Dalfsen Tel. (0529-) 42 72 96.

 

Lummy Schutte-Eshuis

Veldhoekweg 40, 8026 PL Wijthmen Tel. (0529-) 40 16 23

Email: lummyschutte@gmail.com

 

Moderamen: onderstreepte namen

Voorzitter: Lummy Schutte-Eshuis

Scriba: Ingrid Blotenburg-Bos

Waarnemend scriba en pastoraal coördinator: Dineke Rohaan-Kreijkes

 

Notulist

Hermien Inkelaar-Sluiter

Houtingkolk 39 , 8017 NP Zwolle Tel. (038-) 465 03 62

E-mail: inkelaar@ziggo.nl

 

ADRESSEN EN BANKREKENINGEN

Bankrekeningnummer wijkgemeente

NL76RABO 0387 3003 84

t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Emmaüskerk

 

Diaconie

Albert Schutte, Boerweg 6, 8061 PH Hasselt Tel. (0529-) 42 75 84

E-mail: diaconie@emmauskerk-berkum.nl

bank: NL55RABO 0387 3370 40

t.n.v. Diaconie wijk 9

 

Verjaardagsfonds

Anneke en Jan Beumer-Schoonhoven

Zernikelaan 13, 8024 ZT Zwolle Tel. (038-) 453 73 96

E-mail: j.beumer@hetnet.nl

Bank: NL19RABO 0387 3509 77

 

Commissie Oost Europa Zwolle Bank: NL26RABO 0413 5507 45 ten name

van Protestantse Gemeente Zwolle

Evangelisatievereniging Rehoboth Wijthmen

 

Wim Selles, voorzitter

Kroesenallee 2a, 8026 PN Wijthmen Tel. (0529-) 40 14 22

Bank: NL30RABO 0387 3757 08.

Diakenen:

Gerda Dekker

Meidoornlaan 13, 8024 AW Zwolle Tel. (038-) 452 88 87

 

Margreeth Kloosterman-Inkelaar

Diasporalaan 28, 8017 DH Zwolle Tel. (038-) 465 12 63

margreethkloosterman@live.nl

 

Klaasje Mijnheer-Bouwman

Pieter Zeemanlaan 56, 8024 CK Zwolle

T. (038-) 4541137

E-mail: klaasjemijnheer@gmail.com

 

Albert Schutte

Boerweg 6, 8061 PH Zwolle Tel. (0529-) 42 75 84

schuttehasselt@hotmail.nl

 

Kerkrentmeesters:

Ernst Versluis, kerkrentmeester

Tamarindelaan 2, 8024 AK Zwolle Tel. (038-) 454 36 33

e.versluis@hetnet.nl

 

Eilert van Berkum, kerkrentmeester

Spiekerbrink 17, 8034 RA Zwolle Tel. (038-) 453 31 12

eilert.vanberkum@gmail.com

 

Jeugddiaken:

Jaap Jan Smit, jeugddiaken

Spiekerbrink 32, 8034 RB

jaapjansmit@gmail.com

 

Kringwerk

Hervormde vrouwengroep “Samen Eén” O.l.v. de heer G. van Vulpen komt een groep vrouwen samen om een Bijbelgedeelte te bespreken. Vanaf oktober elke eerste dinsdag van de maand van 14.30 -15.30 uur in het souterrain in Berkumstede.

 

Bijbelkring

Bijbelkring o.l.v. ds. K. Schaap uit Dalfsen: vanaf september elke vierde donderdag van de maand om 10.00 uur in het souterrain in Berkumstede.

Nadere informatie: ds. K. Schaap, tel: (0529-) 43 28 52.

 

Vrouwenvereniging Wijthmen

Elke derde woensdag van de maand in Rehoboth.

Leiding door ; Aly Busker

 

Zang in berkum

De halfjaarlijkse Sing-in wordt gehouden op 13 maart 2017 in de Ichthuskerk.

 

Missionair in Berkum

Paaswandeling van 13 tot 18 april 2017. In de uiterwaarden van de Vecht kunt u op een zelfgekozen tijdstip tussen Witte Donderdag en Tweede Paasdag een paaswandeling maken door de Struinwaard, waar drie kruisen zijn geplaatst. De bedoeling is: bezinning op wat Pasen werkelijk betekent en verwonderd raken over de ontluikende natuur.

In Berkum, bij Frion

In Berkum wordt eenmaal per maand om 10.30 uur een viering voor anders begaafden gehouden. Die wordt georganiseerd door drie kerkelijke gemeente in Berkum (waaronder de Emmaüskerk). De viering vindt plaats in het paarse gebouw van zorginstelling Frion aan het Prunuspark. Aansluitend is er koffiedrinken. Deze vieringen hebben een laagdrempelig karakter en worden gehouden voor en met de bewoners, familieleden en begeleiders, maar ook belangstellenden zijn van harte welkom.