Vijfde zondag van de Lijdenstijd / Kavóca in ‘Passion Lessons & Chorales’ o.l.v. Luthine Postuma

Datum: 19 maart 2023, 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: ds. H. Evers
Muziek: Gert Hendriks (Organist), Jurjan Lipke (Piano)


Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkvoogdij
3e collecte: Onderhoud kerkgebouwen
Zendingsbussen: Hulp bij energie armoede

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier