Kerkdienst – 2e Advent – doopdienst

Datum: 4 december 2022, 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: ds. H. Evers
Muziek: Ruben Walinga (Organist/ Pianist)
Rachel Oostenbrink (Zang)
Koffiedrinken na de dienst: nee


Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkvoogdij
3e collecte: Jeugddiaconaat
Zendingsbussen: Noodhulp aan de 4 door de diaconie geadopteerde internationale doelen

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier