Kerkdienst – 3e Advent

Datum: 11 december 2022, 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: ds. H. Van Ark
Muziek: Gert Hendriks (Organist/ Pianist)
Koffiedrinken na de dienst: ja


Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkvoogdij
3e collecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
Zendingsbussen: Noodhulp aan de 4 door de diaconie geadopteerde internationale doelen

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier