Kerkdienst – Dienst voor jong en oud mmv Grace and Glory

Datum: 29 januari 2023, 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: ds. R. van Putten
Muziek: Gert Hendriks (Organist) en Gospelkoor Grace and Glory
Koffiedrinken na de dienst: ja


Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkvoogdij
3e collecte: Vakantieweken gehandicapten
Zendingsbussen: Hulp bij energie armoede

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier