Eerste zondag van de Lijdenstijd – Heilig Avondmaal

Datum: 19 februari 2023, 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: ds. H. Evers
Muziek: Ruben Walinga (Organist/ Pianist)
Joanan Bijzet (Saxofoon)
Rachel Oostenbrink (Zang)
Koffiedrinken na de dienst: nee


Collectes:
Heilig Avondmaalscollecte: Commissie Oost Europa
1e collecte: Noodhulp slachtoffers aardbeving Syrië (Diaconie)
2e collecte: Kerkvoogdij
3e collecte: Studentenpastoraat
Zendingsbussen: Hulp bij energie armoede

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier