Kerkdienst

Datum: 12 februari 2023, 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Muziek: Gert Hendriks (Organist/ Pianist)
Koffiedrinken na de dienst: ja


Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkvoogdij
3e collecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle
Zendingsbussen: Hulp bij energie armoede

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier