Online kerkdienst

Datum: 07-03-2021 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: Ds. Hélène Evers en Jeroen Knol
Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkvoogdij
3e collecte: Zending GZB
Zendingsbussen: Hulp aan vluchtelingen op Lesbos (Stichting Bootvluchteling)

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier


Tijdens deze online kerkdienst zal er vanuit de Sionskerk een online quiz worden aangeboden waar u aan kunt deelnemen. Voor meer informatie klikt u op deze regel.

Na de kerkdienst is er gelegenheid voor online koffiedrinken om 11.15 uur. Voor meer informatie klikt u op deze regel.