Kerkdienst

Datum: 25 september 2022, 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: ds. R. van Putten
Muziek: Gert Hendriks (Orgel/ Piano)


Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkvoogdij
Doelcollecte: Stille armoede
Zendingsbussen: Voedselbank Zwolle

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier