Kerkdienst – Israëlzondag

Datum: 2 oktober 2022, 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: ds. H. Evers
Muziek: Gert Hendriks (Orgel/ Piano)
Rachel Oostenbrink (Zang)


Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkvoogdij
3e collecte: Kerk en Israël
Zendingsbussen: Noodhulp aan de 4 door de diaconie geadopteerde internationale doelen

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier