Kerkdienst (Pinksteren)

Datum: 28 mei 2023, 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: Ds. Ruilof van Putten
Muziek: Gert Hendriks (Organist/ Pianist)


Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkvoogdij
3e collecte: Zending / GZB
Zendingsbussen: Youth for Christ Zwolle

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier