Kerkdienst voor Jong en Oud; 1e Advent (viering Heilig Avondmaal)

Datum: 27 november 2022, 10:00 uur

Locatie: Sionskerk
Voorganger: Ds. Ruilof van Putten
Muziek: Gert Hendriks (Organist/ Pianist)
Koffiedrinken na de dienst: ja


Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkvoogdij
3e collecte: Stille hulp
Doel avondmaalscollecte: MAF.NL
Zendingsbussen: Noodhulp aan de 4 door de diaconie geadopteerde internationale doelen

Ook vanaf thuis kunt u uw gaven geven. Meer informatie: Klik hier