Voorwoord
IN de kerk
In de wijk
De Brug
Stichting Afrika
Suriname

Oost Europa

Het doel van de commissie is: – stimuleren van gemeenteopbouw  – verlenen van steun aan (renovatie)projecten en bevorderen van eigen initiatief – ondersteunen van kinder- en jeugdwerk (o.a.VakantieBijbelWeekprogramma’s Stichting KOEN Oost-Europa); – verlenen van diaconale hulp door bijdragen aan acute noodgevallen en verzamelen van gebruikte kleding, schoenen en kleine huishoudartikelen; – stimuleren van (jongeren)reizen;

De enthousiaste medewerkers komen uit diverse gemeentes in Zwolle e.o. Onze interkerkelijke commissie is op 29 mei 1979 opgericht door de kerkenraad van de voormalige Emmaüskerkgemeente en valt onder eindverantwoording van de Centrale Diaconie Zwolle.

De commissie bestaat uit:

Gerry van Berkum       tel. 453 31 12      g.vanberkum@kpnmail.nl

Dineke Rohaan            tel. 453 94 90     d.rohaan@kpnmail.nl

Jan Flokstra                 tel. 455 00 06      j.h.flokstra@centaurus.nl

Herman Lammersen  tel. 453 47 08      h.lammersen@ziggo.nl

 

Giften zijn welkom op: NL26RABO 0413 5507 45 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle tgv commissie Oost-Europa Zwolle