Ruimte voor de Geest

3 Avonden in de Sionskerk over de persoon en het werk van de Heilige Geest

In deze cursus gaan we in op vragen als:

  • waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?
  • wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied
  • hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven,
  • hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven

Het is een combi van onderwijs en groepsgesprekken en er is ruimte voor persoonlijke vragen.

Cursusleider: ds. Jelle de Kok, predikant-toeruster binnen de PKN via het Evangelisch Werkverband, die een boek over dit onderwerp heeft geschreven.

De data
Dinsdag 11, 18 en 25 mei 2021

Tijd
Om 19:45 inloop en koffie, aanvang cursus 20:00 uur tot 22:00 uur.

Kosten
In verband met materiaalkosten vragen wij €10,00, daarnaast wordt er een collecte gehouden om de geestelijke vernieuwing in de PKN te ondersteunen.

Locatie
De Sionskerk, Glanerbeek 10, 8033 BA Zwolle.

Opgave: bij Willem Ferguson. Email: wpferguson@planet.nl.  tel: 038 457 89 98