Veel mensen hebben wel eens ervaren dat je bij het lezen in de Bijbel of tijdens een preek iets ontvangt dat echt ‘voor jou’ is. Alsof God rechtstreeks iets tegen je zegt. Zou je daar meer van kunnen leren? Niet alleen voor jezelf, maar ook tot zegen  voor elkaar?

De cursus ‘Luisteren naar Gods stem’ is daarvoor bedoeld.  Het zijn drie avonden, met stukjes onderwijs, groepsgesprek  en het oefenen in  ‘werkelijk luisteren’. Het is de bedoeling een Bijbelse basis te geven, en toerusting en handvatten  voor de praktijk.

De onderwerpen zijn:

Avond 1: Wandelen met God (over een persoonlijke relatie met God)
Avond 2: Wacht op de Heer (over tijd nemen voor God, stil worden en verwachting)
Avond 3: Rivieren van levend water (over de inwoning en vervulling met de Heilige Geest)

In de toerusting komen ook praktische zaken aan de orde zoals:

  • Hoe spreekt God? Hoe weet ik of iets van God is?
  • Hoe kan ik stil worden?
  • Welke obstakels kunnen er zijn?

We geloven  dat God wil spreken, dat Hij zijn kinderen zijn Heilige Geest wil geven, en dat de Bijbel het vaststaande Woord van God is waaraan alles getoetst moet worden.

Data en tijd: ?

Plaats: ?

Leiding: Dineke van Veluwen en Henriët Ferguson

Opgave: Mail naar dineke.van.veluwen@hetnet.nl, of bel Henriët 038 457 89 98. Ook voor verdere informatie kunt u contact opnemen. Zie ook de website www.ewv.nl,  onder ‘vorming’.

Maximum 10 deelnemers.