Cupcakes wedstrijd…

Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 september was het startweekend in en voor de Sionskerk. We hebben met de kinderen van de nevendienst een cupcakewedstrijd gehouden. Maar liefst 16 kinderen deden er aan mee. Wat een geweldig bak festijn was dit!

Lees meer

Filmpje Kerkproeverij 2018

De Raad van Kerken voert in 2018 een campagne van Kerkproeverij. De Sionskerk doet hieraan mee. Nodigt u mensen uit om te komen op zaterdag 15 en zondag 16 september aanstaande!

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens…

Lees meer

Muziek voorafgaand de kerkdienst tijdens live meeluisteren?

U hoort muziek voorafgaand de kerkdienst tijdens het live meeluisteren van de kerkdienst? Dit klopt helemaal. Met het oog op de privacywet (AVG) mogen wij niet zo maar meer namen noemen. Laatstaan adressen. Vandaar dat de afkondigingen op die manier niet meer hoorbaar zijn. De kerkdienst zal na de afkondigingen te horen zijn.  

Lees meer