Klik hier om online uw gaven te geven
Informatie over de app “Appostel”
KERKBALANS

Mogen wij om uw ondersteuning vragen….?

COLLECTE OPBRENGSTEN 30% LAGER, DAT MOET WEER OMHOOG!! HELPT U MEE?

De Coronacrisis raakt onze samenleving hard: medisch, sociaal en economisch! Nu de medische kant van de Corona-pandemie enigszins beheersbaar is geworden, moeten we naar het ‘nieuwe normaal’ gaan leven. Onderdeel hiervan is dat we ons weer gaan richten op het ‘opmaken van de balans’ en het opstarten van de economie. Voor de kerk is dit helaas niet anders.

De collecte opbrengsten zijn met ongeveer 30% teruggelopen. Veel kosten lopen echter gewoon door. Het zal iedereen duidelijk zijn dat het van groot belang is dat we gezamenlijk dit weer op peil moet gaan brengen!

Op welke wijze kunt u uw gift(en) geven?

  1. Via de “Appostel” app; dit is het meest praktische en efficiënte manier om bij te dragen; per keer dat u geeft, ontvangt u een opgave van uw gift voor uw eigen administratie; als u afgelopen periode minder heeft gegeven en u kunt het missen, zoudt u dan iets extra’s willen geven?
  2. Of via de volgende link: https://site.skgcollect.nl/35/doel/3120/sionskerk.html
  3. Als u niet kunt beschikken over de app of de link, kunt u een bedrag over te maken naar de wijkkas van de Sionskerk: NL55 INGB 0001 2128 88 o.v.v. collecten.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen!

Samen komen we hier doorheen

Kerkrentmeesters Sionskerk

FINANCIEELBEHEER

Penningmeester:

Kerkrentmeester Roely Berends
E-mail: penningmeester@sionskerkzwolle.nl

Wijkkas Sionskerk:

Iban: NL 55 INGB 0001 2128 88
t.n.v. wijkkas Sionskerk

Diaconie Sionskerk:

Iban: NL 55 RABO 0387 337 040
t.n.v. Diaconie Sionskerk

Informatie Diaconie

Facturen:

Heeft u een factuur ontvangen die door de Sionskerk betaald moet worden?U kunt de factuur mailen naar de penningmeester en zij zal voor de betaling zorgen.

Declaratie:

Wilt u het declaratieformulier zo volledig mogelijk invullen en samen met de nota’s sturen naar de penningmeester?
Uw tegoed ontvangt u zo snel mogelijk op uw bankrekening.

Klik hier om het declaratieformulier te downloaden.

Het e-mailadres van de penningmeester is penningmeester@sionskerkzwolle.nl

LEGATEN

U kunt geld of bezittingen nalaten aan de PGZ (Protestantse Gemeente Zwolle). Als dat uw wens is, kunt u dat het beste laten vastleggen in uw testament. Daarin mag u ook vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden of voor een bepaalde wijkgemeente. U kunt uw kerk op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van (a) een Legaat of (b) een Erfstelling.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Roely Berends. E-mail: penningmeester@sionskerkzwolle.nl.

DIGITAAL COLLECTEREN

Voortaan ook digitaal collecteren

U kunt thuis mee doen met de collecte via de appostel app op uw telefoon of i-pad of u kunt mee doen via uw pc of laptop met skg-collect.

Installeren app Appostel

Met ingang van januari 2020 kunt u digitaal aan de collecten in de 6 wijkkerken deelnemen. Voorheen de kerkgeldapp, maar m.i.v. november 2020 de app Appostel. Download op uw smartphone of tablet de app Appostel in de playstore (android) of in de app store (apple).

Kies bij “uw gemeenten” vervolgens voor de Protestantse Gemeente Zwolle. Maak simpel eenmalig een account aan en u kunt voortaan digitaal doneren aan de aangegeven collecten. (Uw ledenregistratienummer kunt u hier opvragen maar hoeft u niet in te vullen voor digitaal collecteren.)

Uitleg

Een stap voor stap uitleg voor het installeren van de app Appostel vindt u hier. En hierin staat ook uitleg over appostel.
Voorwaarde is wel dat u kunt internetbankieren met uw telefoon of i-pad voor het betalen via i-deal van uw collecten of opwaarderen van uw tegoed.
Veel gestelde vragen Appostel vindt u hier.

Gebruik Appostel (tot maandagmorgen)

Betalen kan via ideal, incasso en een betaaltegoed. Met name de laatste optie geniet de voorkeur omdat de verwerking vlot plaatsvindt en er geen extra bankkosten aan verbonden zijn zoals bij de ideal-betaling. Voor het opwaarderen van een betaaltegoed kiest u “op het eurobedrag” linksbovenaan de pagina in Appostel gevolgd door “saldo opwaarderen”. Voor de digitale collecte hoeft u niet in de kerk aanwezig te zijn. U kunt ook doneren terwijl u thuis bijvoorbeeld via internet aan de dienst deelneemt. De mogelijkheid om digitaal te collecteren loopt van maandagmiddag tot maandagmiddag 12.00 uur de week daar op. We voegen dan de opbrengst toe aan de opbrengst in de collectezakken die per wijkgemeente aan contant geld en collectemunten is opgebracht.

Let op: bij het ophogen van uw tegoed, kan het even duren voordat uw aanvraag verwerkt is. Dit kan bij grote drukte oplopen tot een uur na aanvraag.

Heeft u vragen over de het installeren van de app Appostel of het gebruik dan kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau (administratie@pknzwolle.nl) of telefonisch op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur.

DOWNLOAD HIER VOOR IOS (APPLE)
download hier voor android

LET OP!

Tijdens het registratieproces zal worden gevraagd om een wachtwoord aan te maken.

Deze dient u zelf te bedenken. Een tip is om deze te noteren en zorgvuldig te bewaren.

Dit wachtwoord MOET minimaal uit 1 hoofdletter bestaan!

Teveel rompslomp en geen trek in de app? U kunt ook zonder de app uw gift(en) geven. Hoe? Klik hiervoor op deze regel. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

SKG-collect via laptop of pc

De bladzijde kunt u vinden op  CvK Protestantse Gemeente Zwolle (skgcollect.nl)
Klik op uw wijkgemeente, ga naar gift/donatie bovenaan de pagina en vul op de volgende pagina in wat u wilt bijdragen aan welke collecte. Betalen kan dan via i-deal, maar ook via een tegoed. Een beschrijving met schermprint vind u hier.

Scan mij

COLLECTEMUNTEN

In de Sionskerk:

op elke 1e donderdag van de maand
van 18.00 – 19.00 uur.
Contactpersoon: de heer Herman Aaldenberg
T. 038 453 94 65

Raadpleeg onze agenda

Berkum:

De heer Jan Beumer
T. 038 453 73 96