Berichten door Beheerder

Versterking gezocht voor de Kindernevendienst

  Elke zondag zet een team zich ervoor in dat tijdens de dienst de kinderen wat beweging krijgen en op hun niveau een Bijbel verhaal horen met leuke werkvorm. Dit team zoekt nu versterking en dan vooral van ouders! Van jou dus. We zoeken nog enkele ouders die 1 keer per zes/acht weken zo’n leuke…

Lees meer

Actie Kerkbalans 2018 zoekt lopers

Beste gemeenteleden,   Het duurt nog even maar achter de schermen wordt er al gewerkt aan de Actie Kerkbalans 2018 die wordt gehouden van 21 januari t/m 4 februari 2018. Bij ons, als coördinatoren, hebben enkele gemeenteleden aangegeven helaas niet meer te willen of kunnen lopen. U begrijpt: wij zijn op zoek naar nieuwe mensen…

Lees meer

Informatieavond Israel reis

Informatieavond Israël reis Van 3 -12 april 2018 wordt er een rondreis georganiseerd door Israël. Er wordt een informatieavond over deze reis georganiseerd op maandag 15 januari 2018 in de Sionskerk. De Israëlische gids Helene Opatovski zal de reis presenteren in woord en beeld. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Vanaf 19.45…

Lees meer

Lezing in synagoge van Zwolle

Lezing in synagoge van Zwolle Op woensdag 29 november 2017 geeft Drs. Eelko Hooijmaaijers een lezing in de synagoge van Zwolle over “Wat er aan de oprichting van de Staat Israël voorafging”. Hooijmaaijers is universitair docent Geschiedenis van het moderne Midden-Oosten aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn lezing gaat hij in op de ontstaansgeschiedenis van…

Lees meer