Chagall en ‘vrede’ in Bijbel- en Kunstdienst

In de Sionskerk in de Aa-landen wordt op zondagavond 20 januari weer een Bijbel- en Kunstdienst gevierd. Centraal in deze dienst (aanvang 19.00 uur) staat het fameuze raam dat de Russische kunstenaar Marc Chagall maakte in de kapel van de Cordeliers in Sarrebourg, in de Franse Vogezen.

Dit werk van Chagall kreeg de titel ‘Vrede’. Het gebrandschilderde raam van 12 bij 7,5 meter beslaat de hele westgevel van de kapel in Sarrebourg. Ook hier is weer te zien hoe de stijl van Chagall is beïnvloedt door kubisme, fauvisme en surrealisme.

Opvallend in dit werk van de kunstenaar met zijn Joodse achtergrond is dat Chagall drie keer Jezus afbeeldt, vooral als de lijdende Jood. Maar hij laat ook andere dimensies van de persoon Jezus zien. Zo is Jezus zelfs bij de kruisiging te zien als een vredig mens. Hij beeldt Jezus tevens af als de Vredevorst en als degene die voorbede doet voor de mens, om zo de diepste vrede – de vrede met God – te bewerkstelligen.

Muzikale medewerking wordt tijdens de Bijbel- en Kunstdienst verleend door Jeroen Knol en Gert Hendriks.